Biskop Gerhard Goebel MSF av Tromsø døde den 4. november 2006

Biskop Gerhard Goebel RIP
(1. desember 1933-4. november 2006)

Biskop Gerhard Goebel MSF av Tromsø døde i Tyskland den 4. november 2006.

Begravelsen finner sted i menighetskirken Den Hellige Familie, Klosterweg 6 (i Bruche), Betzdorf (D-57518 Betzdorf, Tyskland), torsdag den 9. november kl. 13.30. Hovedcelebrant er biskop Anders Arborelius OCD av Stockholm, formann for Den Nordiske Bispekonferanse.

Etter messen blir biskopen begravet på klosterkirkegården i tilknytning til Den Hellige Families kloster i Betzdorf, like ved menighetskirken. Biskop Goebel vokste opp i nabobyen Scheuerfeld.

Biskop Goebel ble født 1. desember 1933 i Scheuerfeld-Sieg, bispedømmet Trier (Tyskland). Han ble presteviet den 3. juli 1960 i Ravengiersburg og kom til Norge i juli 1962. Her virket han først i Tromsø, før han var sogneprest i St. Mikael i Hammerfest fra 1965-1970. I 1970 ble han utnevnt til sogneprest i Tromsø, et embede han innehadde frem til 31. mars 1979. Den 14. februar 1976 ble han utnevnt til apostolisk administrator for det apostoliske vikariat Nord-Norge (inntil 1. mars, da biskop Przyklenk ble utnevnt til apostolisk vikar. Bp. Przyklenk tok vikariatet i besittelse den 29. juni 1976 - i Düren i Tyskland.) Goebel var apostolisk administrator for Nord-Norge fra 1977 til 31. mars 1979, da han ble utnevnt til biskop-prelat av Tromsø. Han ble bispeviet i Peterskirken i Roma av pave Johannes Paul II den 27. mai 1979 og ble formelt innsatt i Vår Frue kirke i Tromsø den 10. juni 1979. Således kunne han den 27. mai 2004 feire sitt 25-årsjubileum som biskop.

Den 29. mars i år ble han utnevnt til Kommandør av Den Kongelige Norske Fortjenstorden, for sin innsats for kirke og samfunn.

Se en egen nettside for informasjon om requiemmesser og der kondolanseprotokollen er lagt ut.

La oss forene oss i bønn. Herre, gi ham den evige hvile. Og la det evige lys skinne for ham. Han hvile i fred.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (5. november 2006)