- Vær stolt av å være jøde, sa Pius XII til besøkende i 1941

 Se også:

En artikkel i avisen Palestine Post (nå: Jerusalem Post), publisert i 1944 av en ung tysk jøde, bevitner pave Pius XIIs verdsettelse av "det utvalgte folk".

Artikkelen ble publisert den 28. april 1944 under overskriften "En paveaudiens i krigstid". Den var signert "En flyktning", og i en fotnote slås det fast at artikkelforfatteren ankom Palestina med skipet Nyassa.

Forfatteren forteller at han og en større gruppe våren 1941 ble mottatt i audiens hos Pius XII.

Da den unge jøden fikk hilse på paven, fortalte han at han var født i Tyskland, men som jøde.

Den Hellige Far svarte:

- Hva kan jeg gjøre for deg? Fortell meg, min sønn!

Den unge jøden fortalte Pius XII om en gruppe skipbrudne jødiske flyktninger, som ble reddet av italienske krigsskip i Egeerhavet, og siden sultet i en krigsfangeleir på en øy. Paven lyttet nøye og viste stor bekymring for vilkårene og helsetilstanden for de jødiske fangene.

I følge artikkelen responderte pave Pius XII da slik:

- Det var godt gjort av deg å komme og fortelle meg dette. Jeg har hørt om dette før. Kom tilbake i morgen med en skriftlig rapport og gi den til statssekretæren, som tar seg av slike spørsmål. Men nå til deg, min sønn. Du er en ung jøde. Jeg vet hva det betyr, og jeg håper at du alltid vil være stolt av å være jøde!

Da, skrev artikkelforfatteren, hevet paven sin stemme, slik at alle i salen klart kunne høre hva han sa:

- Min sønn, om du er mer verdifull enn andre, er det bare Herren som vet, men tro meg, du er minst like verdifull som alle andre mennesker som bor på denne jord! Og nå, min jødiske venn, gå med Herrens beskyttelse, og glem aldri at du alltid må være stolt av å være jøde!

Arkiv-funn

Forfatteren skriver videre at paven, etter å med mild røst ha uttalt de sistnevnte ord, løftet sine hender for å gi den sedvanlige velsignelsen, men stoppet opp, smilte og berørte forfatterens hode med sin hånd - deretter løftet pontiffen ham opp fra sin knelende stilling.

Alt dette skjedde under en audiens med kardinaler, biskoper - og en gruppe tyske soldater.

Detaljene i begivenheten ble avdekket i et arkiv i ved universitetet i Tel Aviv av William Doino, skribent i bladet Inside the Vatican og forfatter av en biografi om Pius XII kalt "The Pius War: Responses to the Critics of Pius XII" (Lexington Books, 2004).

I følge Doino "er dette vitnesbyrdet viktig fordi det viser med hvilken oppmerksomhet og stor kjærlighet pontiffen så på jødene, i tillegg til at det bekrefter hans avvisning av nazistenes raseteorier som anså jødene som det usleste på jord."

Doino skal i neste nummer av Inside the Vatican publisere en større kommentar om dette arkivfunnet, der han blant annet skal evaluere hvilken betydning vitnesbyrdet kan få for studiene av Pius XII.

For mer informasjon, se nyhetskategorien om Pius XII og striden om Vatikanet, nazismen og holocaust, og om saligkåringsprosessen.

Zenit, 4. desember 2006 (5. desember 2006)