Myrdet kaldeisk-katolsk prest tjenestegjorde i Sverige - rekviemmesse 6. juni

 Se også:

P. Ragheed Ganni, den kaldeisk-katolske presten som sammen med tre diakoner ble myrdet i Mosul den 3. juni, tjenestegjorde inntil for ett år siden i Sverige, hvor han virket i Johanneskyrkan i Södertälje og i Mikaelskyrkan i Skärholmen.

Det feires rekviemmesse for p. Ragheed og de tre myrdede diakonene Johanneskyrkan i Södertälje onsdag den 6. juni kl. 11.00, i nærvær av blant annet nuntius til De nordiske land, erkebiskop Giovanni Tonucci.

Biskop Anders Arborelius OCD av Stockholm kom den 5. juni med de følgende minneord over p. Ganni:

Prästen som aldrig kom hit...

För någon månad sedan skrev jag ett brev till den kaldeiske patriarken i Bagdad för att be honom att få låta fader Ragheed Ghanni komma till Sverige. Under sin studietid i Rom kom kan ofta hit och hjälpte till i våra kaldeiska gemenskaper, främst i Södertälje och Skärholmen. Han blev snabbt älskad och uppskattad av alla. Inte minst vann han ungdomarnas hjärtan och de bad mig speciellt att försöka få honom till Sverige.

Nu är fader Ragheed död, martyr för sin tros skull i Irak. Vi sörjer honom, men samtidigt tror vi att han nu kan stärka oss i vår tro genom sitt exempel och sin förbön. Må han vila i frid och bli vår förespråkare!

De kristnas situation i Irak blir allt svårare. Samtidigt är vi rädda för att det blir allt svårare för flyktingar från Irak att få komma till Sverige. Den 6 juni hålls Requiem-mässa för fader Ragheed i Johanneskyrkan i Södertälje kl. 11.00.

I Domkyrkan kommer vi också att hedra hans minne vid den högtidliga mässan den 6 juni kl.17.00, då vi firar 50-årsminnet av den saliga Maria Elisabeth Hesselblads död och i samband med nationaldagen vill utrycka den enhet i mångfald som finns i vårt stift.

Fader Ragheeds martyrdöd är inte förgäves. Han som aldrig kom hit för att stärka oss i tron får nu göra det på ett annat sätt.

Katolske Kyrkan i Sverige / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (5. juni 2007)

av Webmaster publisert 05.06.2007, sist endret 05.06.2007 - 13:16