Økumenisk gudstjeneste med kardinal Józef Glemp i Årnes kirke den 29. juli

Kardinal Józef Glemp kommer på privat besøk til Norge og taler i Årnes kirke

Søndag den 29. juli kl. 15.00 blir det økumenisk gudstjeneste med kardinal Józef Glemp i Årnes kirke. Kardinal Glemp, som er tidligere erkebiskop av Warszawa, er på privat besøk til Norge i forbindelse med at Ole Halvor Tønsberg er utnevnt til Kommandør av Den Kongelige Norske Fortjenstorden. I begrunnelsen for utnevnelsen heter det:

H.M. Kongen har utnevnt disponent Ole Halvor Tønsberg til Kommandør av Den Kongelige Norske Fortjenstorden for hans humanitære og sosiale virke. Tønsberg har gjennom hele sitt voksne liv vært involvert i humanitært arbeid, nasjonalt og internasjonalt, særlig i Polen, Latvia og i Latinamerika. I sin begrunnelse har Ordensrådet særlig vektlagt at Ole Tønsberg har gjort en stor og uegennyttig humanitær innsats i Polen i en tid da de sosiale problemene i landet var meget betydelige. Sammen med mange andre nordmenn - ikke minst innen fagbevegelsen - ga han i disse vanskelige årene et meget viktig bidrag til det gode bilaterale forholdet som eksisterer mellom Norge og Polen.

Gudstjenesten holdes på polsk, men vil bli tolket til norsk. Kardinal Glemp taler. Også biskopene Ignacy Jex fra Kozalin og Vilhelms Lapelis av Liepaja, Latvia, deltar. Fra Den norske kirke deltar fungerende prost Ragnar Johannessen. Representanten fra Den katolske kirke i Norge blir p. Rory Mulligan SM.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (18. juli 2007)

av Webmaster publisert 18.07.2007, sist endret 18.07.2007 - 14:25