St. Olav tidsskrift nr. 8-2007 foreligger nå

St. Olav tidsskrift nr. 8-2007 er kommet! Her kan De lese følgende artikler:

Redaktørens hjørne: Er det rom for tilgivelse i inkluderingssamfunnet? Av Henrik Holm

Sølibatet: Kall og hengivelse. Av p. Arne Marco Kirsebom

Debatt: Leserinnlegg fra Per Bang

Debatt: Redaktørens svar på Per Bangs leserinnlegg

Preken: Herrens forklarelse. Preken av Père Joël Regnard O.C.S.O.

Fornuftens helbredende filter. Av Henrik Holm

Intervju: Helga Hernes - En sterk, dyktig og handlekraftig kvinne. Av May-Lisbeth Myrhaug

Et tegn på åndelig lengsel. Av p. Reidar Voith

Liturgireformens styrke. Av msgr. Torbjørn Olsen.

Alvorlig talt: Fra banekristne til vanekristne til utvannede kristne. Av Janne Haaland Matlary

Bokanmeldelser: Boken om Assisi - og mannen bak; Kjønn og religion; Keltiske Myter - Utvalg og innledende essay.

Blikk på tiden: Kjønnsnøytraliseringens konsekvenser. Av Henrik Holm.

Hvis De tegner abonnement så snart som mulig, kan De motta tidsskriftet fra nr. 8-2007 av (det kommer to nummer til i 2007) og samtidig betale for 2008 for kr. 325,-. Ved tegning av nytt abonnement, mottar De også de siste nummer av tidsskriftet som en velkomstgave!

Det er bare å skrive en mail til: tidsskriftet@katolsk.no

Nye abonnenter er hjertelig velkommen!

Vennlig hilsen

Henrik Holm

Redaktør

av Webmaster publisert 03.10.2007, sist endret 03.10.2007 - 17:18