Legfransiskanerne inviterer til Åpen Kveld

Torsdag den 30. oktober ønsker legfransiskanerne i Oslo og Lillestrøm velkommen til åpent møte i St. Hallvard kirke og menighetslokale.

PROGRAM:

Kl. 18.00: Messe

Kl. 18.45: Foredrag og meditasjon

«Kroppens betydning i bønnelivet», ved sr.Anne-Lise Strøm, priorinne ved dominikanerinneklosteret på Lunden i Oslo.

«Gud, la hele mitt vesen være rettet mot deg. Noen tanker om bønn», ved Reidun Antonsen, legfransiskaner, Tønsberg.

«Frans av Assisi foran San Damiano-korset - et budskap til oss i dag?», meditasjon ved sr. Marie Thérèse fra klarissenes Høysteinane kloster i Larvik.

Etter innledningene blir det anledning til spørsmål og samtale.

Enkel servering.

Vi regner med å holde på til ca. kl. 21.00.

VELKOMMEN!

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (10. oktober 2008)

av Webmaster publisert 10.10.2008, sist endret 10.10.2008 - 12:39