Justitia & Pax' svarbrev til Utenriksdepartementet vedrørende Orissas kristne

 Se også:

Oslo katolske bispedømmes kommisjon Justitia & Pax, som tidligere i oktober skrev brev til utenriksminister Jonas Gahr Støre med bekymring over situasjonen for de kristne i Indias delstat Orissa og andre delstater, fikk etter kort tid svar fra Utenriksdepartementet. Kommisjonen sendte den 23. oktober det følgende svarbrev til departementet, ved avdelingsdirektør Tanja Hegge:

VOLDSBØLGE MOT KRISTNE I INDIA

Vi viser til departementets brev av 14. oktober 2008. Vi setter pris på de norske initiativ som har vært i denne saken, og som De redegjør for. Særlig er vi glade for at norske myndigheter vil "fortsette å følge situasjonen nøye".

Dessverre er vi redd for at den relativt optimistiske tonen i departementets brev vedrørende situasjonen i India, ikke nødvendigvis er dekkende. Vi betviler ikke at norske myndigheter via sin ambassade i New Delhi har mange kontaktpunkter og informasjonskanaler i India. Samtidig er det klart at den katolske kirke som den største og mest internasjonale organisasjon i verden, har unike muligheter for å skaffe seg informasjon helt ned på grunnplanet i den enkelte lille landsby eller bydel de aller fleste steder på jordkloden. Kirkens nettverk av biskoper, prester og menigheter muliggjør dette.

Den informasjon som tilflyter oss, er dessverre ikke på langt nær så positiv og betryggende som den utenriksdepartementet gir uttrykk for.

Vi vedlegger i den forbindelse erklæring av 20. oktober 2008 fra biskopen i Orissa sammen med den katolske bispekonferanse for India. Videre vedlegger vi en kort artikkel som reflekterer biskopen i Orissas synspunkter på den nåværende situasjon av 22. oktober 2008. Som det fremgår er begge kilder datert etter departementets brev. Vi tror, dessverre, at det er grunn for norske myndigheter å legge til grunn at situasjonen ikke på noen måte er så avklart og under kontroll som indiske myndigheter gir uttrykk for. Vi er glade for departementets forsikring om at situasjonen vil følges nøye fremover, og vi vil med glede forsøke å være norske myndigheter behjelpelig med kontakt til relevante personer i den katolske kirke i India for ytterligere informasjon dersom det skulle være ønskelig.

Vi hører i så fall fra Dem.

Med vennlig hilsen

Håkon Bleken

Leder

VEDLEGG:

Erklæring fra Orissas erkebiskop og Den indiske bispekonferanse

Erkebiskopen av Orissa har ingen tillit til myndighetenes håndtering (AsiaNews)

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (24. oktober 2008)

av Webmaster publisert 24.10.2008, sist endret 24.10.2008 - 11:32