Kaldeisk biskop appellerer for kristne i Mosul

 Se også:

Situasjonen i Mosul i det nordlige Irak er fortsatt kritisk. Biskopen av Arbil, Rabban Al Qas, sier i en appell at det i løpet av bare få uker har vært 14 drap, og mer enn 10 000 kristne har måtte flykte. Myndighetene skyver ansvaret over på hverandres instanser, mens blodbadet blir verre. Biskopen legger til at det om kort tid skal avholdes et tre dagers møte i Erbil, hvor 12 kaldeiske biskoper vil treffe den apostoliske nuntius for å evaluere situasjonen.

Gjennom nyhetsbyrået AsiaNews ber biskopen om at alle mennesker av god vilje, som respekterer menneskeverdet, og alle troende, sterkt fordømmer de kriminelle handlingene utført mot kristne i Irak - og i særdeleshet det som nå skjer i Mosul.

Videre fremholder han at han ble oppmuntret av Den hellige far Benedikt XVIs appell ved søndagens Angelus-bønn: "Paven er den eneste som ikke har glemt oss, og hans ord viser hvor nær vi er i hans hjerte", uttrykker han. Den hellige far appelerte også til mer handling fra de "sivile og religiøse ledere" for å gjenopprette lov og orden og en fredelig sameksistens. Biskopen mener at det som skjer i Mosul nettopp er et resultat av ustabiliteten i denne delen av landet, samt med en forvrengt, fanatisk og fundamentalistisk mentalitet.

Denne tragedien, som minner om den situasjonen de kristne opplevde i de første århundrene, begynte umiddelbart etter Saddam Husseins fall i 2003. Tusenvis av kristne og muslimske kurdere er blitt forvist, drept, kidnappet og tvunget til å forlate Mosul. Mindre en fjerdedel av den opprinnelige kristne befolkningen er tilbake.

Trusler, sanksjoner, diskriminering, utpressing, islamistisk propaganda i skolene, slagord på vegger, har tvunget selv de mer moderate muslimene til å ikke lenger forsvare deres kristne brødre fra intoleransen. Før brukte de å åpne sine hjem til de kristne, men nå tør de ikke lenger dette - eller vise at de er venner eller bekjente av dem, forteller biskopen.

Biskop Rabban hevder i sin appell at det som skjer i disse dager, er resultat av at Iraks statsminister og regjering i Bagdad ikke har involvert seg og har vært ute av stand til å stanse voldsbølgen mot de kristne. Man skal heller ikke glemme ansvaret som hviler på de amerikanske styrkene og FN-utsendingene. De tragiske begivenhetene i Mosul finner sted rett foran deres øyne, uttaler han. Terroristene dreper og utplasserer bomber i hjem og i kirker. Fordrivelsen av de kristne skjer uten at myndighetene i Mosul gjør noe som helst for å forsvare dem som kun er skyldig i å være Jesus Kristus disipler.

På grunnlag av dette triste og grusomme bildet, fremhever biskopen at han fornyer sin appell til statsminister al-Maliki, som tidligere har uttalt at "Al Qaeda er ansvarlig for alle disse handlingene". Det er statsministeren selv som må ta ansvar for å gjenopprette fred, uten å unndra seg sitt ansvar for de kristne, oppfordrer biskopen. Staten må se og sikre menneskerettighetene for alle, inkludert de kristne. Frem til nå har de eneste trygge områdene for de kristne vært i områdene i Kurdistan.

Biskopen avslutter med å si at hans appell også er adressert til den muslimske verden, at man må fordømme det som skjer i Mosul, slik at nestekjærlighet og respekt for medmennesker kan bidra til at alle kan leve i fred.

AsiaNews (29. oktober 2008)

av Webmaster publisert 29.10.2008, sist endret 29.10.2008 - 14:07