Aslaug Espe valgt til provinskoordinator for Tro og Lys

Fra 22. til 25. oktober hadde Tro og Lys generalforsamling for Nordlys-provinsen. Provinsen består av grupper i Sverige, Danmark, Norge og Estland. Vi har også kontakt med noen mennesker i Latvia og Finland som ønsker å starte grupper der.

Tro og Lys er en kristen (opprinnelig katolsk) bevegelse som arbeider for at utviklingshemmede og deres familier skal finne sin naturlige plass i ulike kirkesamfunn - ikke bare være fysisk tilstede, men kjenne seg velkommen og få mulighet til å delta på lik linje med andre. Gruppene møtes ca. én gang i måneden. Vi deler gleder og sorger, ber, feirer gudstjeneste/messe og har felles måltid.

I Norge har vi i dag 11 Tro og Lys-grupper: i Oslo (to), Follo, Kongsvinger, Nedre Eiker, Ål, Sotra, Mandal, Flekkefjord, Lillesand og Modum.

Sverige har fire grupper, Danmark tre og Estland en.

Provinsforsamlingen for Tro og Lys fant sted på Aarholtunet i nærheten av Sandefjord. Det ble valgt visekoordinatorer, som skal følge opp og veilede gruppene: Tony Hultén fra Sverige, Kirsten Jørgensen fra Danmark, Ole Herman Winnem og Tove Sjønessen fra Norge. Virge Nemvalts fra Estland ble utnevnt som medlem av provinsteamet. Keszei fra Sverige fortsetter som provinsens kasserer.

Aslaug Espe fra Norge ble valgt til provinskoordinator.

Tro og Lys Norge har eget nettsted: se www.trooglys.no.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (16. november 2009)

av Webmaster publisert 30.11.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05