Messer med kardinal John Patrick Foley i St. Olav domkirke

 Se også:

Kardinal John Patrick Foley, stormester for Ridderordenen av Den Hellige Grav i Jerusalem (Ordo Equestris Sancti Sepulchri Hierosolymitani - OESSH), besøker Oslo fra 3. til 7. desember - i anledning investitur (opptak av nye medlemmer) i den norske magistrale delegasjonen av ordenen.

Kardinalen feirer i denne sammenheng to messer i St. Olav domkirke, hvor alle er hjertelig velkommen:

LØRDAG 5. DESEMBER KL. 15.00:

Kardinal Foley celebrerer messen med opptak av fire nye medlemmer i den norske magistrale delegasjon: Eirik Vogsted Fjære, Magnus Røger, Ulrik Sverdrup-Thygeson og Knut Ødegård.

SØNDAG 6. DESEMBER KL. 11.00:

Kardinal Foley celebrerer høymessen. Den norske magistrale delegasjon deltar.

Om ridderordenen i Norge og internasjonalt

Ridderne av Den hellige grav i Jerusalem er en kirkelig institusjon hvis apostolat er å være "beskyttere" for kristne i Det hellige land. Dette innebærer økonomisk støtte, åndelig støtte og å spre informasjon om og bevisstgjøre rundt de kristne i Det hellige lands situasjon. Den økonomiske støtten går til generell drift av patriarkatet i Jerusalem, samt til konkrete prosjekter som skoler, barnehager, sykehus og fødeklinikker. Innsamlede midler sendes til ledelsen i Roma, som distribuerer videre.

Den norske magistrale delegasjonen av gravridderne har etter lørdagens investitur 13 medlemmer; elleve riddere og to damer. Magistral delegat (leg leder) i Norge er Knut Arstad, og p. Arne Marco Kirsebom er storprior for Norge.

Det var den 6. desember 2007 at stormester kardinal Foley besluttet å opprette en magistral delegasjon av ordenen i Norge - med virkning fra den 1. januar 2008. En magistral delegasjon er en selvstendig gruppe underlagt ordenens ledelse i Vatikanet, men som foreløpig ikke er stor nok til å utgjøre et stattholderskap. Medlemmene i Norge var inntil januar 2008 en del av stattholderskapet i Sverige. Det var i 2004 at ordenen hadde sin første investitur av riddere, damer og ekklesiastiske medlemmer i Stockholm, og Knut Arstad var da den første nordmann som ble tatt opp - av selveste patriarken av Jerusalem, msgr. Michel Sabbah.

Alle medlemmer må godkjennes av den lokale biskop. Den norske gruppen samles månedlig til messe, åndelig betraktning og generell saksbehandling.

Kardinal og stormester John Patrick Foley

Om kardinal Foley

John Patrick Foley ble født den 11. november 1935 på Fitzgerald-Mercy Hospital i Darby i erkebispedømmet Philadelphia i staten Pennsylvania i USA. Han var eneste sønn av John Edward Foley og Regina Vogt fra Sharon Hill, en forstad til Philadelphia. Han studerte på Holy Spirit School i Sharon Hill, på Saint Joseph's Preparatory School i Philadelphia og på Saint Joseph's College i Philadelphia, hvor han i 1956 ble valgt til studentenes president. Han tok i 1957 bachelor-graden i historie med summa cum laude. Deretter studerte han ved St. Charles Borromeo Seminary i Wynnewood, hvor han i 1958 tok bachelor-graden i filosofi.

Han ble presteviet den 19. mai 1962 for erkebispedømmet Philadelphia i metropolittkatedralen SS. Peter and Paul i Philadelphia av erkebiskop (senere kardinal) John Joseph Krol (d. 1996) av Philadelphia. Han ble kapellan i kirken Sacred Heart i Manoa i Havertown i Philadelphia (1962-63). I 1963 ble han utnevnt til assisterende redaktør for The Catholic Standard and Times (erkebispedømmets avis). Han ble også sendt til Roma for videre studier, samtidig som han var avisens Roma-korrespondent fra 1963 til 1965, under andre og tredje sesjon av Andre Vatikankonsil. Han studerte ved universitetet San Tommaso d'Aquino i Roma (Angelicum), hvor han i 1964 tok lisensiatgraden i filosofi og deretter doktorgraden cum laude med avhandlingen «Natural Law, Natural Right and the Warren Court». Deretter studerte han ved Columbia University's School of Journalism, hvor han i 1966 tok graden master of science i journalistikk magna cum laude. Han var studentenes president ved journalistskolen og representant i universitetets råd.

I 1966 ble han utnevnt til kapellan for kirken St. John the Evangelist, en sentrumskirke i Philadelphia, og fakultetsmedlem ved Cardinal Dougherty High School, med residens i St. Bernard Church, også i Philadelphia. I 1967 ble han igjen utnevnt til assisterende redaktør for The Catholic Standard and Times, og samtidig til professor i filosofi ved St. Charles Borromeo Seminary. I 1967 var han til stede i Vatikanet da erkebiskop John Krol av Philadelphia ble kreert til kardinal samtidig med en annen prelat, erkebiskop Karol Wojtyla av Kraków. Fra 1966 til 1974 var han også medprodusent og medprogramleder for The Philadelphia Catholic Hour på den lokale radiostasjonen WFIL. Han var også medprodusent for de 20 programmene i tv-serien The Making of a Priest for Group W Television i USA, og han var også aktiv i andre radio- og tv-produksjoner.

Fra 1969 til 1984 var han nyhetssekretær for møtene i den amerikanske bispekonferansen (NCCB). Han var styremedlem for den 41. Internasjonale Eukaristiske Kongress i 1976, og den 18. januar 1976 ble han utnevnt til pavelig æresprelat med tittelen monsignore. Han var den engelskspråklige pressekontakten for pave Johannes Paul IIs (1978-2005) besøk til Irland, USA og Canada i 1979 og for Bispesynoden som ble holdt i Vatikanet i 1980. Fra 1970 til 1984 var han redaktør for The Catholic Standard and Times. Han var medlem av det regionale styret for The National Conference of Christians and Jews (1968-1983), styremedlem og visepresident for The Catholic Press Association of the United States and Canada (1977-1984) og viseformann for The Pennsylvania State Ethics Commission (1979-1984).

Han ble den 5. april 1984 utnevnt av pave Johannes Paul II til president for Den pavelige kommisjonen for Sosial kommunikasjon, og til titularerkebiskop av Neapolis in Proconsulari. Kommisjonen ble i 1988 oppgradert til et pavelig råd gjennom konstitusjonen Pastor Bonus. Han ble bispeviet den 8. mai 1984 ai katedralen i Philadelphia av kardinal John Joseph Krol, medkonsekratorer var Martin Nicholas Lohmuller, titularbiskop av Ramsbiria og hjelpebiskop av Philadelphia, og biskop Thomas Jerome Welsh av Allentown. Foley er den eneste som er både presteviet og bispeviet av kardinal Krol. Han var medlem for Den pavelige kommisjonen for Latin-Amerika (1984-89) og er medlem av Det pavelige rådet for Kulturen.

Han var fra august 1984 til desember 1989 president for administrasjonsrådet for Vatikanets fjernsynssenter, og han var også ansvarlig for Vatikanets filmbibliotek. Han mottok i 1984 The St. Francis de Sales Award fra The Catholic Press Association, i 1985 The Journalism Alumni Award fra Columbia University i New York, i 1990 The Sourin Award fra The Catholic Philopatrian Literary Institute i Philadelphia, i 1996 The President's Medal fra Holy Family College i Philadelphia, i 1997 The Barry Award fra The American Catholic Historical Society i Philadelphia og samme år The Shield of Loyola Award fra St. Joseph's University og The Saint Ann's Media Award. Han har mottatt æresdoktorater fra St. Joseph's University i Philadelphia (1985), The Allentown College of St. Francis de Sales (1990), The Catholic University of America i Washington (1996), Assumption College i Worcester (1997); Regis University i Denver (1998), John Cabot University i Roma (1998) og University of Portland (2007). Han ble i 1991 utnevnt til ridderkommandør med storkors av den svenske Nordstjerneordenen, samme år til ridderkommandør med stjerne av Ridderordenen av Den Hellige Grav i Jerusalem, i 1996 til kommandør med storkors i den chilenske ordenen av Bernardo O'Higgins, i 2003 til kommandør med storkors av den argentinske ordenen av Libertador General San Martin og til kapellan med storkors av den Malteserordenen.

Med pave Johannes Paul IIs død den 2. april 2005 ble han automatisk suspendert fra stillingen som president for Det pavelige råd for Sosial kommunikasjon, men den nye paven Benedikt XVI stadfestet ham den 21. april 2005 i embetet. Han gikk den 27. juni 2007 av som president for Det pavelige råd for Sosial kommunikasjon etter 23 år i embetet og overlot det til erkebiskop Claudio Maria Celli. Samtidig ble han utnevnt til pro-stormester for Ridderordenen av Den Hellige Grav i Jerusalem (Ordo Equestris Sancti Sepulchri Hierosolymitani) etter den 85-årige kardinal Carlo Furno. Prefikset «pro» er for å markere at stormesteren vanligvis pleier å ha kardinalrang.

Han ble kreert til kardinaldiakon i pave Benedikt XVIs andre konsistorium den 24. november 2007. Han sto som nummer to på listen over de nye kardinalene. Stormester for Ridderordenen av Den Hellige Grav i Jerusalem. Hans titularkirke er San Sebastiano al Palatino. Denne kirken var tidligere titularkirke for kardinal Dino Monduzzi (1922-2006).

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (1. desember 2009)

av Webmaster publisert 02.12.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05