Pressemelding fra fagetisk råd

 Se også:

I et møte i dag har fagetisk råd i Oslo katolske bispedømme, sammen med biskop Bernt Eidsvig Can.Reg, gjennomgått 7-8 nye henvendelser.

En til to av disse gjelder konkrete saker. Resten gjelder bekymringsmeldinger som rådet nå skal se nærmere på.

Det er berammet flere møter i nærmeste fremtid for å gjennomgå henvendelsene.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (13. april 2010)

av Webmaster publisert 13.04.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59