Kirkens eldste kardinal død

Kardinal Paul Augustin Mayer OSB (1911-2010)

Roma-München, 30.4.2010 (KI/KAP) - Kirkens eldste kardinal, Paul Augustin Mayer OSB, døde fredag morgen den 30. april i Roma, få uker før han ville fylt 99 år. Etter Mayers død er det nå den tidligere erkebiskopen av Ravenna, kardinal Ersilio Tonini, som er Kirkens eldste kardinal. Han blir 96 år den 20. juli 2010.

Paul Augustin Mayer ble født den 23. mai 1911 i Altötting i det sørlige Tyskland. Han trådte i 1930 inn hos benediktinerne (Ordo Sancti Benedicti - OSB) i klosteret St. Mikael i Metten og avla sine monastiske løfter i 1931. Deretter studerte han filosofi ved universitetet i Salzburg og teologi ved det pavelige universitetet Sant'Anselmo i Roma. Han ble presteviet den 25. august 1935 i Roma. Deretter studerte han videre i Salzburg og Roma. Mellom 1937 og 1939 underviste han ved klosteret St. Mikael i Metten. Deretter underviste han mellom 1939 og 1966 i dogmatikk ved det pavelige universitetet Sant' Anselmo i Roma, fra 1949 som rektor.

Før Andre Vatikankonsil (1962-65) var han sekretær for forberedelseskommisjonen (1960-62), og han var også sekretær for konsilkommisjonen og den post-konsiliære kommisjonen for katolske skoler og presteformasjonen. Han ble i 1965 utnevnt av pave Paul VI (1963-78) til kirkelig delegat for Focolarebevegelsen. Han ble i 1966 valgt til abbed for klosteret St. Mikael i Metten. Denne posten hadde han til han den 8. september 1971 ble utnevnt til sekretær for Kongregasjonen for ordensfolk og medlemmer av sekularinstitutter. Fra 1968 var Mayer også abbedpreses for den bayerske benediktinerkongregasjonen.

Han ble den 6. januar 1972 utnevnt til titularbiskop av Satriano med personlig tittel av erkebiskop, og han ble biespeviet den 13. februar 1972 i Vatikanet av pave Paul VI. Han ble den 8. april 1984 utnevnt til pro-prefekt for Kongregasjonene for Sakramentene og for Gudstjenesten (som da ennå ikke var slått sammen) av den ærverdige pave Johannes Paul II (1978-2005). Han ble kreert til kardinal i 1985 og gikk av som prefekt i 1988. Deretter var han frem til 1991 president for den pavelige kommisjonen Ecclesia Dei, som arbeider for å integrere Roma-tro tradisjonalister.

Kardinal Mayer vil bli gravlagt i klosteret Metten. Etter hans død teller kardinalkollegiet 180 medlemmer. Av dem er det de 108 som er under åtti år, som kan delta i et eventuelt pavevalg.

Kathpress/KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); (pe) (30. april 2010)

av Webmaster publisert 30.04.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59