Per Kværne presteviet

Kirken, i biskopens skikkelse, ønsker en ny prest velkommen. (Foto hentet fra St. Olav menighets blog.)

På høytiden for apostlene Peter og Paulus, tirsdag den 29. juni, kl. 12.00 ble diakon Per Kværne (65) presteviet av biskop Bernt Eidsvig i St. Olav domkirke, Oslo. Kværne ble diakonviet av biskop Eidsvig i St. Olav domkirke den 2. januar 2010 etter studier i Oslo og Paris. Siden 1. februar i år tjenestegjør han som sognediakon i St. Olav domkirkes menighet i Oslo. Han er religionsviter og også medlem av bispedømmets kommisjon for interreligiøs dialog.

St. Olav domkirke var fullsatt under den vakre seremonien, til tross for at det var en ukedag. Svært mange av ordinandens ikke-katolske venner, familie og tidligere kolleger var til stede. Etter messen var det mottagelse i Mariagården. Kværne har i sitt akademiske liv vært opptatt av tibetansk buddhisme, og har mange gode venner i det tibetanske miljøet i Oslo. Han la i sine takkeord særlig vekt på deres tilstedeværelse; en av dem holdt tale i mottagelsen, hvor biskop Eidsvig også leste opp dekretet hvor den nyordinerte presten til kapellan i St. Olav domkirkemenighet fra ordinasjonsdagen. Han vil etter eget ønske få særlig omsorg for å bygge opp sykehussjelesorgen, et anliggende som ligger hans hjerte nær.

P. Per Kværne vil feire sin første hellige messe i St. Olav domkirke søndag 4. juli. Merk tidspunktet: klokken 18 (messen på engelsk)! I den forbindelse vil han også meddele premissvelsignelsen til dem som ønsker det.

Se et billedgalleri fra messen.

www.katolsk.no gratulerer!

Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) - Heidi H. Øyma (1. juli 2010)

av Webmaster publisert 01.07.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59