Helene Lund utnevnt til sekretær for kirkekunstkommisjonen

foto1.jpg
Helene Lund

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo utnevner med virkning fra den 15. juli 2010 Helene Lund, vikarierende biskoppelig sekretær, til sekretær for Oslo katolske bispedømmes kirkekunstkommisjon.

Øvrige medlemmer av kommisjonen er Jørn Nilsen, Kjell Lund og Liv Benedicte Nielsen.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (12. juni 2010)

av Webmaster publisert 12.07.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59