Endringer ved Tribunalet

Carole Husby Rønnaug Aaberg Andresen, førstesekretær ved Tribunalet i Oslo katolske bispedømme, slutter i sin stilling 1. april 2011. Fra 1. mars er Carole Husby ansatt ved Tribunalet og utnevnt til notar. Hennes hovedoppgave vil være å foreta intervjuer i ekteskapssaker rundt om i landet, med base fra Bergen.