Katolsk Akademi 18. oktober om overgrepssakene i Kirken

akademi.pngEn gjennomgang, oppsummering og analyse av overgrepssakene i Den katolske kirke.

TIRSDAG 18. OKTOBER

Kl. 18.00 - 21.00

Innledning og gjennomgang – hva skjer nå?

En teologisk og diakonalt forankret vurdering av sakenes innhold og håntering. 

  • ved studiedekan Tormod Kleven, Høyskolen Diakonova

Pressens rolle og agering. En pressefaglig vurdering.

  • ved redaktør Jon Magne Lund, Vårt Land.

Diskusjon, spørsmål.

Sted: Mariagården, Akersveien 16, Oslo

Påmelding på grunn av enkel servering: akademi@katolsk.no

Katolsk Akademi i Oslo katolske bispedømme ble etablert i desember 2009 og skal sette problemstillinger innen teologi, filosofi, kultur og samfunn på dagsorden. Seminarene skal være en møteplass og arena hvor meninger og tanker kan luftes og løftes frem. Fra høsten 2010 utvidet Katolsk Akademi virksomheten med retretter. 

Alle seminarer og retretter finner sted i Mariagården, Akersveien 16, Oslo.

Pris: retrett kr 100,-; seminar kr 50,-

For nærmere informasjon, kontakt May-Lisbeth Myrhaug (leder).