Feiring av 150-års kirkejubileum i Tromsø

Kirkejubileum i Tromsø
Biskop Berislav Grigic var hovedcelebrant. Her bes Fadervår.

Søndag den 28. august feiret Vår Frue menighet i Tromsø 150-års kirkejubileum.

Vår Frue kirke stod ferdig bygget i slutten av 1860 og ble vigslet den 2. februar 1861 på selve lysmessen, kyndelmessen, som er festen for Jesu frembærelse i templet.

Jubileet ble innledet med pontifikal høymesse for en fullsatt kirke. Hovedcelebrant var biskop Berislav Grgiç, som i sin preken ga et tilbakeblikk på Vår Frue kirkes historie som begynte med Nordpolmisjonen hvor prester fra den franske Salettinerordenen hadde ansvaret for misjonen i Nord-Norge. Senere ble oppgaven gitt til de tyske misjonærer av Den Hellige Familie, og fra 1985 til de polske misjonærer fra den samme orden. St. Elisabethsøstrene etablerte seg i Tromsø i 1906 og Karmelsøstrene kom i 1990. Biskopen sammenlignet kirkebygget med den enkelte kristne som i dåpen har mottatt Den hellige Ånd og er blitt hans bolig, som er vårt eget personlige “tempel”, som vi må sørge for å vedlikeholde og ikke la forfalle.

De mange deltakere kunne glede seg over en kirke som var pyntet med vakre gladioler og andre blomster, som var med på å skape den rette høytidsstemning for jubileet. Det var spesielt hjertelig og høytidelig når biskopen ba barna om å komme til alteret og holde hverandre i hendene under Fadervår.

Etter messen hadde menighetsrådet invitert til pølsefest og kirkekaffe. Vi satte alle pris på de velsmakende pølser og diverse tilbehør servert i ungdomslokalet av frivillige som hadde påtatt seg oppgaven. I menighetslokalet ble det servert kaffe og flott dekorert marsipankake samt annet godt. Sognepresten, pater Miroslaw Ksiazek (Mirek) hadde hengt opp en kopi av det første kjente fotografi av Vår Frue kirke, og hadde i tillegg laget en serie av portretter over stiftets overhyrder gjennom de siste 100 år. Hvert portrett ga informasjon om den tiden den enkelte hadde virket, med en kopi av vedkommendes bispevåpen.

Pater Miroslaw hadde også laget en poster med bilder og tekst over sentrale begivenheter fra kirkebyggets historie siden Nordpolmisjonens dager og fram til vår egen tid. Et bilde fra bybrannen i 1969 hvor prestegården ble flammenes bytte – men hvor kirkebygget ble spart etter en heltemodig innsats av brannvesenet og sivilforsvaret – var tatt med. Forhåpentlig vil denne poster bli stående i menighetslokalet slik at menighetens barn og unge vil kunne gjøre seg kjent med vårt kirkebygg og dets historie.

Dagen var preget av fest og glede. Flere av barna viste sammen med søster Katarina og menighetsrådsleder Karin Bjølgerud en dans sammen med noen voksne i menigheten.

(Melding fra Tromsø stift)

– Se en billedkarusell fra feiringen.