Ønsker å stevne pave Benedikt inn for straffedomstolen i Haag

Associated Press melder tirsdag at amerikanske advokater på vegne av overgrepsutsatte har levert inn en begjæring til Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag om å reise tiltale mot pave Benedikt og andre toppskikkelser innen Vatikanet.

Stevningen er levert inn av amerikanske Center for Constitutional Rights i samarbeid med SNAP-nettverket (Survivor's Network of those Abused by a Priest). SNAP har tidligere – uten hell – forsøkt å stevne pave Benedikt inn som et rettsvitne i en misbrukssak i Wisconsin.

Advokaten Pamela C. Spees fra Center for Constitutional Rights sier til NCR at stevningen kommer på bakgrunn av "en seksuell voldskultur" som den sentrale kirkeledelsen ikke har tatt et oppgjør med. 

LES OGSÅSpørsmål og svar om overgrepskrisen – hva media ikke forteller

I begjæringen nevnes pave Benedikt XVI, statssekretær Tarcisio Bertone og nåværende leder av Troskongregasjonen, kardinal William Levada. I følge anklagerne representerer misbrukssakene i Den katolske kirke – og den manglende behandlingen fra kirkelige autoriteter – omfattende brudd på menneskerettighetene. 

Den internasjonale straffedomstolen i Haag ble opprettet i 2002, i kjølvannet av blant annet borgerkrigene i Rwanda og det tidligere Jugoslavia. Domstolen straffeforfølger enkeltpersoner for krigsforbrytelser, folkemord og forbrytelser mot menneskeheten, basert på Romavedtektene fra 1. juli 2002. ICC kan derfor bare dømme i saker begått etter denne datoen.

Florence Olara, talskvinne for domstolen i Haag, sier tirsdag at dokumentet vil undersøkes "slik vi gjør med alle henvendelser", og at man nå vil "analysere hvorvidt de påståtte forbrytelsene faller inn under domstolens jurisdiksjon".

Offisielle representanter fra Vatikanet har ennå ikke kommentert nyheten.