Fritak for messeplikt Kristi himmelfartsdag i år

Fordi Kristi himmelfartsdag i år faller på 17. mai, har Norsk katolsk bisperåd bestemt at de troende fritas fra messeplikten denne dagen. Det feires allikevel høymesser i menighetene denne høytidsdagen.

Ponieważ Dzień Wniebowstąpienia Pańskiego wypada w tym roku w norweski dzień narodowy - 17 maja, biskupi norwescy zwolnili  wiernych od obowiązku uczestniczenia w tym dniu we Mszy Świętej. Msza Święta będzie jednak celebrowana w parafiach.