Kardinal Cormac Murphy-O’Connor åtti år

nullLondon, 22.8.2012 (KI/KAP) – Kardinal Cormac Murphy-O’Connor, som fra 2000 til 2009 ledet erkebispedømmet Westminster i London og dermed var øverste leder for de fire millioner katolikker i England og Wales, fyller åtti år fredag den 24. august, og samtidig mister han retten til å delta i et fremtidig pavevalg. Etter hans åttiårsdag har 118 av de 208 kardinalene stemmerett i et konklave.

Internasjonalt ble Murphy-O’Connor kjent gjennom sitt arbeid som visepresident for den internasjonale anglikansk-katolske dialogkommisjonen (ARCIC). Etter sin innsettelse som erkebiskop av Westminster i mars 2000 ble han i tråd med tradisjonen også valgt til president for bispekonferansen i England og Wales. I 2002 ble han kreert til kardinal. Fra 2001 til 2006 var Murphy-O’Connor også visepresident for Rådet av europeiske bispekonferanser (CCEE).

Murphy-O’Connor ble født den 24. august 1932 i Reading i det sørvestre England. Han kom fra en barnerik legefamilie av irsk opphav. Han tok grader i filosofi og teologi ved Det pavelige universitetet Gregoriana i Roma og ble presteviet i 1956. Han virket i mange år som sjelesørger før han i 1971 ble rektor for Det engelske kollegiet i Roma (The Venerabile). I 1977 ble han vigslet til biskop av Arundel and Brighton.

Etter sin pensjonering i 2009 trakk kardinalen seg tilbake til Chiswick i det vestlige London. Stillingtaken til aktuelle spørsmål har han overlatt til sin etterfølger Vincent Nichols, tidligere erkebiskop av Birmingham. Ved sin åttiårsdag mister kardinalen sitt medlemskap i Bispekongregasjonen og Kongregasjonen for Troens utbredelse.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)