MURPHY-O'CONNOR Cormac (1932 - )

BildeKardinalprest, erkebiskop emeritus av Westminster i England (2000-2009).

Født: Cormac Murphy-O'Connor ble født den 24. august 1932 i Reading i grevskapet Berkshire og bispedømmet Portsmouth i Sør-England. Han var femte sønn av dr. George Murphy-O'Connor og hans hustru Ellen, som emigrerte fra grevskapet Cork i det sørlige Irland før Første verdenskrig og giftet seg i 1921. Familiens etternavn oppsto på en ganske spesiell måte. Hans oldefar var en O'Connor som drev en brennevinshandel sammen med en Murphy. Den barnløse Murphy tilbød O'Connors eldste sønn å arve hele selskapet dersom han tok navnet Murphy-O'Connor, og avtalen ble inngått.

På grunn av sitt lange etternavn er kardinalen oftest kjent som Cormac. Hans bror Brian er prest i bispedømmet Portsmouth (nå pensjonert), og det samme var hans avdøde bror Patrick. Broren James er lege i Gerrards Cross (og tidligere rugbyspiller for Irland), mens hans fjerde bror, John, var offiser i Royal Artillery Regiment. Han døde allerede som 32-åring av årsaker som aldri har blitt klarlagt. Hans yngre søster Catherine bodde i Reading til hun døde i slutten av 2006. I tillegg til brødrene Brian og Patrick trådte også to av hans onkler, en tante og to fettere i Kirkens tjeneste.

Cormac Murphy-O'Connor fikk sin utdannelse på Presentation College i Reading før han fortsatte som kostskoleelev på Prior Park College i Bath i bispedømmet Clifton, som ble drevet av The Christian Brothers. Han begynte sine prestestudier som attenåring i 1950 på The Venerable English College i Roma. Mens han var på kollegiet, tok han lisensiatgrader i filosofi (PhL) og teologi (STL) på det pontifikale universitetet Gregoriana.

Prest: Han ble presteviet den 28. oktober 1956 i Roma for bispedømmet Portsmouth av kardinal Valerio Valeri, prefekt for Ordenskongregasjonen. Da han vendte tilbake til England, ble han først kapellan i sognet Corpus Christi i Portsmouth. I 1963 ble han overført til sognet Sacred Heart i Fareham. Samtidig ble han utnevnt til bispedømmets kallsansvarlig (Director of Vocations). Sommeren 1966 ble han privatsekretær og kapellan for biskopen av Portsmouth, Derek Worlock, som senere skulle bli berømt som erkebiskop av Liverpool (1976-96). P. Murphy-O'Connor spilte en nøkkelrolle da biskop Worlock etablerte det første bispedømmepastoralsenteret i Park Place i Wickham. Han deltok også i forberedelsene til den første nasjonale prestekonferansen i 1970.

I september 1970 ble han utnevnt til sogneprest for sognet Immaculate Conception i Portswood i Southampton. Men hans periode som sogneprest ble kort, for allerede i slutten av 1971 utnevnte Den hellige Stol ham til rektor for The Venerable English College i Roma, hans alma mater. Han ble utnevnt til pavelig æreskapellan med tittel av monsignore den 10. mars 1972. Som rektor var han vert da erkebiskopen av Canterbury, dr. Frederick Donald Coggan, i 1977 avla sitt historiske besøk hos pave Paul VI (1963-78).

Biskop: Den 17. november 1977 utnevnte pave Paul VI ham til biskop av Arundel and Brighton (A & B) i Sør-England. Han ble bispeviet den 21. desember samme år i katedralen Our Lady and Saint Philip Howard i Arundel av erkebiskop Michael Bowen av Southwark (1977-2003), mens medkonsekratorer var erkebiskop George Dwyer av Birmingham (1965-81; d. 1987) og biskop Anthony Emery av Portsmouth (1976-88). Som motto valgte han Gaudium et Spes, "Glede og håp", som er tittelen på Andre Vatikankonsils konstitusjon om Kirken i den moderne verden. Flyplassen Gatwick ligger i bispedømmet A & B, så derfor var det biskop Murphy-O'Connor som hadde æren av å motta pave Johannes Paul II (1978-2005) da han kom til Storbritannia i mai 1982.

Biskop Murphy-O'Connor var formann for biskopenes komité for Europa (1978-83) og visepresident for kommisjonen for legfolk (1978-83). Har var formann for komitéen for kristen enhet (1983-2000) og formann for avdelingen for misjon og enhet (1994-2000). Internasjonalt kjent ble han som visepresident for den internasjonale kommisjonen for anglikanere og katolikker, ARCIC (1982-2000), som i 1999 ga ut sitt siste dokument, The Gift of Authority. Som en anerkjennelse for alt hans arbeid for økumenikken ble han i 2000 tildelt et doktorat i teologi av sin nære venn og anglikansk primas, erkebiskop George Carey av Canterbury (1991-2002).

Den 5. februar 2000 ble biskop Cormac Murphy-O'Connor utnevnt til den tiende erkebiskop av Westminster etter kardinal Basil Humes død i juni året før. Det ble sagt at Murphy-O'Connor tankemessig sto kardinal Hume svært nær. Han ble innsatt som erkebiskop i Westminster Cathedral den 22. mars og han mottok palliet av pave Johannes Paul II i Peterskirken den 29. juni 2000. I november 2000 ble han valgt til formann for bispekonferansen for England og Wales, en stilling som tradisjonelt innehas av erkebiskopen av Westminster. Han kalles ofte primas for Kirken i England og Wales, men denne tittelen brukes ikke av Den katolske kirke i landet. Tradisjonelt er erkebiskopen av Canterbury Primate of All England og erkebiskopen av York Primate of England, men etter reformasjonen tilhører disse erkebispedømmene den anglikanske kirken.

Kort etter hans overtakelse av embetet som erkebiskoper av Westminster ble det avslørt at han hadde vært innblandet i en misbruksskandale i sin tid som biskop av A & B. Da han fikk vite at presten Michael Hill var pedofil, informerte han ikke politiet, men forflyttet presten til kapellet på flyplassen Gatwick, hvor han mente at presten ikke lenger var en fare for barn. I 1997 ble p. Hill imidlertid dømt for seks tilfeller av seksuelt misbruk av barn, og etter å ha sonet i tre år, fikk han en ny dom på fem års fengsel for misbruk av tre andre gutter. Da erkebiskopens rolle ble kjent, ble han utsatt for en massiv mediekampanje, men han ble renvasket etter en granskning. Som resultat opprettet han Nolan-kommisjonen, som førte til at Kirken i England og Wales nå har et av de beste programmene for beskyttelse av barn og sårbare voksne.

Kardinal: Han ble den 21. februar 2001 kreert til kardinalprest av Santa Maria sopra Minerva av pave Johannes Paul II. Alle hans ni forgjengere som erkebiskoper av Westminster har vært kardinaler. Han ble den 10. mars 2001 utnevnt til medlem av kardinalrådet for studier av Den hellige stols økonomiske og organisatoriske problemer. Han ble den 15. mai 2001 utnevnt av paven til medlem av Kongregasjonen for Gudstjenesten og Sakramentsordningen og den 18. mai 2001 til medlem av Administrasjonen av Den Apostoliske Stols patrimonium (APSA). Han ble også utnevnt til presidentkomiteen for Det pavelige rådet for familien. I april 2002 ble han utnevnt til medlem av Det pavelige rådet for kulturen, i juni 2002 til medlem av Den pavelige kommisjonen for Kirkens kulturarv og i oktober 2002 til medlem av Det pavelige rådet for fremme av kristen enhet. Han er for tiden sekretær for kommisjonen Vox Clara, som kontrollerer oversettelsen av liturgiske tekster fra latin til engelsk.

Blant hans personlige hobbyer og interesser er musikk og sport (golf). Han har utgitt bøkene The Family of the Church (1984) og At the Heart of the World (2004) og redigert Faith in Europe (2005). Da en del anglikanske prester forlot sin gamle kirke da den åpnet for kvinnelige prester, gikk Murphy-O'Connor i spissen for å vie dem til katolske prester, selv om noen av dem var gifte. Han er kjent som en sikker sjelesørger, som særlig er opptatt av etterveksten av prester og for mer medvirkning fra legfolk i Kirken. I Westminster har han begynt å ordinere permanente diakoner, noe kardinal Hume valgte ikke å gjøre.

I januar 2002 var kardinal Murphy-O'Connor den første katolske biskop siden 1680 som holdt en preken for en britisk monark. Etter invitasjon fra dronning Elizabeth II prekte han ved en anglikansk morgengudstjeneste på Sandringham slott, dronningens residens i Norfolk. I februar 2002 var han den første kardinal siden 1509 som leste en bønn ved en engelsk kongelig begravelse, det skjedde i Westminster Abbey under minneseremonien for prinsesse Margaret.

I august 2001 ble kardinal Murphy-O'Connor utnevnt til Freeman of the City of London. Han er også Honorary bencher of the Inner Temple i London. Han deltok på den tiende ordinære bispesynoden høsten 2001. Han var pavens spesielle utsending til feiringen av bispedømmet Stockholms 50-årsjubileum i oktober 2003. I april 2005 var han en av 115 kardinalelektorer som deltok i konklavet som valgte pave Benedikt XVI. Han deltok på den ellevte ordinære bispesynoden i oktober 2005.

Som biskop av A & B var Murphy-O'Connor spesielt interessert i ungdomsarbeid, sakramentprogrammer og utviklingen av små trosgrupper i menighetene. Arundel and Brighton var det første engelske bispedømmet som startet "Renew"-programmet. I 2002 lanserte han et program for åndelig og pastoral fornyelse i erkebispedømmet Westminster med navnet At Your Word, Lord. Programmet førte til at 20.000 mennesker møttes til ukentlige faith groups i bispedømmet før det ble avsluttet i 2005. Det er imidlertid omdiskutert hvor vellykket programmet egentlig var.

Den 24. august 2007 fylte kardinalen 75 år, og i henhold til kirkeretten innleverte han sommeren 2007 sin avskjedssøknad til pave Benedikt XVI. Men paven pleier sjelden å innvilge slike søknader fra kardinaler i viktige erkebispeseter som har både god helse og Romas gunst, og i et brev til bispedømmets presteskap den 9. juli 2007 informerte kardinalen om at paven hadde bedt ham om å fortsette i embetet donec aliter provideatur, det vil si til paven bestemmer noe annet.

Fredag den 3. april 2009 klokken 11 engelsk tid ble det offentliggjort at pave Benedikt XVI har utnevnt den nåværende erkebiskopen av Birmingham, Vincent Nichols, til å etterfølge kardinal Cormac Murphy-O'Connor som erkebiskop av Westminster. Samtidig aksepterte paven kardinal Murphy-O'Connors avskjedssøknad og utnevnte ham til å lede erkebispedømmet som apostolisk administrator inntil den nye erkebiskopen blir installert den 21. mai 2009.

På bispekonferansens årlige vårmøte fra 27. til 30. april 2009 gikk han også av som president for bispekonferansen for England og Wales, en stilling som tradisjonelt innehas av erkebiskopen av Westminster. Erkebiskop Nichols ble enstemmig valgt til ny president.

Neste konklave: Kardinal Murphy-O'Connor fylte 80 år den 24. august 2012 og mistet da retten til å delta i pavevalg.

Kilder: Annuario Pontificio, The Archdiocese of Westminster (rcdow.org.uk), Encyclopædia Britannica Online (britannica.com), en.wikipedia.org, bbc.co.uk, cardinalrating.com, catholic-hierarchy.org, Salvador Miranda, aciprensa.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

av Webmaster publisert 29.05.2010, sist endret 13.01.2014 - 10:49