Vincent Nichols ny erkebiskop av Westminster

 

Erkebiskop Vincent Nichols

Fredag den 3. april klokken 11 engelsk tid ble det offentliggjort at pave Benedikt XVI har utnevnt den nåværende erkebiskopen av Birmingham, Vincent Nichols, til å etterfølge kardinal Cormac Murphy-O'Connor som erkebiskop av Westminster. Samtidig aksepterte paven kardinal Murphy-O'Connors avskjedssøknad og utnevnte ham til å lede erkebispedømmet som apostolisk administrator inntil den nye erkebiskopen blir installert den 21. mai 2009.

Vincent Gerard Nichols ble født den 8. november 1945 i Crosby i det moderne grevskapet Merseyside i erkebispedømmet Liverpool i England. Hans foreldre var Henry Nicholas og Mary Russell, begge lærere. Han gikk på St. Mary's College i Crosby fra 1956 til 1963, da han begynte på sine prestestudier ved det engelske kollegiet i Roma (The Venerable English College).

Han ble presteviet den 21. desember 1969, 24 år gammel. Han tok lisensiatgraden i teologi ved Det pavelige universitetet Gregoriana i Roma og en mastergrad (M.A.) ved universitetet i Manchester om den hellige martyrkardinalen John Fishers (1469-1535) teologi. Etter å ha arbeidet i erkebispedømmet Liverpool i fjorten år, sist som direktør for The Upholland Northern Institute, ble p. Nichols utnevnt til generalsekretær for den katolske bispekonferansen i England og Wales, et embete han hadde i ni år.

Han ble den 5. november 1991 utnevnt av pave Johannes Paul II (1978-2005) til hjelpebiskop i Westminster og titularbiskop av Othona. Han ble bispeviet den 24. januar 1992 i Westminster Cathedral av kardinal Basil Hume av Westminster (1976-99). Som hjelpebiskop var han regionalbiskop med spesielt ansvar for Nord-London. Da kardinal Hume døde i 1999, ble biskop Nichols valgt til bispedømmeadministrator av katedralens prester, og han presiderte over Humes begravelse på slutten av rekviemmessen. Det var ingen hemmelighet at han var kardinal Humes foretrukne kandidat som sin etterfølger.

Han ble den 15. februar 2000 utnevnt til den åttende erkebiskop (niende biskop) av Birmingham, samme dag som Cormac Murphy-O'Connor ble utnevnt til ny erkebiskop av Westminster. Han ble installert den 29. mars 2000 av biskop Philip Pargeter, hjelpebiskop i Birmingham og provost for kapittelet i Saint Chad's Cathedral, hvor installasjonsmessen fant sted.

Erkebiskop Nichols er president for bispekonferansens avdeling for katolsk utdannelse og for The Catholic Education Service (CES). Som biskopenes talsmann klarte han å stanse regjeringens planer om å tvinge katolske skoler til å ta inn en viss andel ikke-katolske elever. Han har også vært en hardtslående og velartikulert kritiker av BBC på grunn av deres anti-katolisisme.

Erkebiskop Nichols ble tidligere beskrevet som liberal, men han har blitt mer konservativ med årene. Han var tidlig favoritt til å overta den erkebispestolen kardinal Hume mente han skulle ha hatt for ti år siden, men liberale biskoper og prester startet nylig en kampanje for å stanse hans kandidatur - den fremste begrunnelsen var at han var alt for ambisiøs. Kampanjen så også ut til å lykkes, spesielt siden kardinal Cormac ikke hadde erkebiskop Nichols som sin favoritt til embetet, men i siste instans var det pave Benedikt XVI selv som tok avgjørelsen.

Selv om den røde kardinalhatten følger så å si automatisk med stillingen som erkebiskop av Westminster, er det ikke ventet at erkebiskop Nichols får den før etter 2012 når hans forgjenger fyller åtti år og dermed mister retten til å delta i pavevalg.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); (pe) (3. april 2009)

av Webmaster publisert 03.04.2009, sist endret 13.01.2014 - 10:55