Vatikanet vil revidere kirkeretten

Vatikanet, 22. 1. 2013 (KI/KAP) – Vatikanet arbeider med en revisjon av enkelte bestemmelser i kirkeretten. Noen av disse er på ekteskapsrettens område, som for eksempel varigheten av annulleringsprosesser, sier kardinal Francesco Coccopalmerio, siden 2007 president for Det pavelige råd for tolkningen av lovtekster. I tillegg dreier det seg om spørsmål knyttet til temaet migrasjon, spesielt den tiltakende blandingen av troende som er underlagt de latinske og orientalske kirkerettene. Revisjonen av de enkelte punktene vil ennå trenge lang tid.

Coccopalmerio Kom med disse uttalelsene på et arrangement i forbindelse med trettiårsjubileet for Den katolske kirkes gjeldende lovbok, Codex Iuris Canonici (CIC), som ble offentliggjort den 25. januar 1983 av den salige pave Johannes Paul II (1978-2005). Den avløste lovboken fra 1917. Ved ferdigstillingen medvirket også den daværende kardinal Joseph Ratzinger i betydelig grad som prefekt for Troslærekongregasjonen. Til studiedagen fredag, årsdagen for publikasjonen, ventes rundt 400 fagfolk fra Italia og resten av Europa til Roma.

Lovkodeksen fra 1983 utfyller beslutningene fra Andre Vatikankonsil (1962-65), sier kardinal Coccopalmerio. Han henviser til bestemmelser om pastoral- og menighetsråd, hvor legfolkets mer aktive rolle, som var ønsket av konsilet, er tydeliggjort. De nye strukturene tillater «en virkelig deltakelse av de troende i biskopens eller sogneprestens pastorale beslutninger».

Ånden fra konsilet har også bestemt synet på kirkefellesskapet i første rekke som fellesskap av troende og ikke bare som struktur eller territorium. Gjennom omarbeidete synodalregler ble også prinsippet om biskopenes kollegialitet styrket, sier kardinalen. I tillegg understreker han den gjeldende kirkerettens bidrag på det økumeniske området. Disse har sine røtter i konsilets uttalelser.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (o:pe)