Seminar med kardinal Onaiyekan

OKB og ECRL inviterer til seminar med kardinal John Onaiyekan om konflikter i Nigeria
Kardinal John Onalyekan

Current conflicts in Nigeria: the role of religion… 
fuel to the fire, or oil on the stormy sea?

Konflikter med religiøse overtoner har økt i omfang i Nigeria, ikke minst i de nordlige delene av landet, de siste årene. Mens religion er brukt som bensin på konfliktbålet, har religiøse ledere og grupper arbeidet hardt for å motvirke og redusere konfliktene gjennom dialog. En av de mest framstående religiøse lederne som har engasjert seg i inter-religiøs dialog er kardinal John Onaiyekan, erkebiskop av Abuja. Gjennom partnerskap med Sultan av Sokoto, Alhaji Muhammed Sa’ad Abubakar III, og som leder av Nigeria Interreligious Council, har han engasjert seg dypt i dialog og interreligiøs handling for å løse konfliktene. Kardinal Onaiyekan har blitt nominert til Nobels Fredspris flere ganger og var 2012 International Pax Christi Laureate.

Kardinal John Onaiyekan vil være i Oslo fredag 1. mars, og European Council of Religious Leaders – Religions for Peace og Oslo katolske bispedømme inviterer deg i den forbindelse til seminar

FREDAG 1. MARS KL. 14.00 – 16.00

STED: Mariagården, Akersveien 16

PROGRAM:

Møteleder: Stein Villumstad, Generalsekretær i ECRL
Velkomsthilsen: Biskop Bernt Eidsvig, Oslo katolske bispedømme
Kort introduksjon: Stipendiat Gina Lende, Menighetsfakultetet
Hovedinnlegg: Kardinal John Onaiyekan
Kommentarer og spørsmål fra plenum
Kort oppsummering

PÅMELDING: ECRL v/Azadeh Frouzanmanesh, Frouzanmanesh@rfp-europe.eu, 23 34 30 90.