Appell fra nordiske biskoper om situasjonen i Irak og Syria

Den nordiske bispekonferanse har i forbindelse med sitt høstmøte i Turku, Finland, kommet med følgende appell til nordiske myndigheter om situasjonen i Irak og Syria.

Statement from the Nordic Bishops Conference on the conflict in Iraq and Syria