Pressemelding fra biskop Eidsvig om medlemsregistrering

null

[Komunikat prasowy bp Bernta Eidsviga na temat rejestracji katolikó]

Vi viser til oppslag i Dagbladet den 3. november, der overskriften meget misvisende hevder at Den katolske kirke innrømmer ulovlig medlemsregistrering.

Dette gjør vi visselig ikke, og det gjenspeiler heller ikke biskopens uttalelser i artikkelen forøvrig.

Gjennom vår internjuridiske gjennomgang har vi imidlertid innsett svikt i våre rutiner med henhold til registrertes krav på skriftlig bekreftelse. Grunnet denne rutinesvikten vil vi nå sende ut brev til alle som har blitt registrert fra 2010 frem til i dag. Vi har også formelt definert nye registreringsrutiner hvor dette og annet tydelig presiseres. Disse har Dagbladet fått tilgang til.

Vi minner imidlertid om at alle registrerte husstander har fått fem til seks medlemsblad tilsendt årlig, personlig adressert, samt direkte brev i forbindelse med diverse kampanjer. Vi ønsker å presisere, og ber om å bli trodd på, at vi selvsagt ikke har ønsket å tilknytte oss personer som ikke er katolikker eller av andre grunner ikke ønsker å stå i vårt register.

Overfor disse beklager vi på det sterkeste og kan forsikre om at vi gjør vårt ytterste for rydde opp i de feilregisteringer som måtte ha funnet sted.

I en tid hvor vår kapasitet settes på prøve fra alle hold gjennom blant annet sprengfulle kirker og mennesker som trenger sosial og pastoral oppfølging, gjør vi vårt ytterste for å betjene og komme alle disse menneskene i møte.

Vi ønsker også å presisere at feilregistreringer i trossamfunn skjer i begge retninger. En rask opptelling viser at blant biskopens nærmeste medarbeidere har ti personer opplevd å være feilregistrert i et annet trossamfunn - deriblant undertegnede selv.

Vi minner om at vi i denne prosessen rapporterer direkte til Fylkesmannen om detaljene og ikke ønsker å kommentere saken ytterligere så lenge vi har denne dialogen gående.

Oslo, 3. november 2014

Bernt Eidsvig
Biskop i Oslo katolske bispedømme

av Webmaster publisert 03.11.2014, sist endret 06.11.2014 - 13:51