P. Dariusz Buras til Kasakhstan

Foto: Mats Tande 2013-08-27Pave Frans utnevnte den 16. mai 2015 pastor Dariusz Buras, kapellan i St. Olav menighet i Oslo, til apostolisk administrator av Atyrau i Kasakhstan. P. Buras ble født i Tarnów i Polen 16. november 1971 og presteviet samme sted 31. mai 1998.

Han har gjort tjeneste som prest i sitt bispedømme (Tarnów) i Polen, senere i Kasakhstan og fra september 2009 i Oslo katolske bispedømme, først i Førde og de siste to år i Oslo. Han er kjent og verdsatt som en hengiven prest og sjelesørger.

Det apostoliske administratur Atyrau har såvidt vites ca. 2.000 katolikker og syv prester. Ca. 95% av befolkningen er muslimer. Den apostoliske administrator er ordinarius loci, det vil si at han har de samme rettigheter og plikter som en biskop, men blir i regelen ikke bispeviet. Det er antydet at p. Buras tiltrer den 28. juni.

P. Buras feirer messen fredag den 22. mai kl. 18.00 i St. Joseph kirke med biskop Bernt Eidsvig som koncelebrant. Dette blir prestene og de troendes anledning til å ta farvel med p. Buras og takke ham for hans innsats i OKB.

av Mats Tande publisert 17.05.2022, sist endret 16.05.2015 - 16:40