St. Torfinn på oslobesøk

st. torfinn på oslo besøk.jpg

Lørdag 20 mai dro barn og voksne fra St. Torfinn menighet på Hamar på Oslobesøk.

Første stopp var Sta. Katarinahjemmet.

Det var stor stas da besøket ankom Sta. Katarinahjemmet. St. Torfinn menighet var nemlig også Sigrid Undsets menighet, og hun har en helt spesiell plass i Katarinahjemmets historie. Hun var legdominikanerinne og god venn av både søstrene på Sta. Katarinahjemmet og brødrene i St. Dominikus kirke. Hun var også aktivt deltagende da det ble søkt etter et sted å etablere det første dominikanerinneklosteret i Oslo etter reformasjonen. Resultatet av søket ble tunet hvor Sta. Katarinahjemmet ligger i dag. Rosahjemmet, det lille røde trehuset hvor vi har vårt møtelokale, er det siste av flere opprinnelige hus som lå på tunet da de første søstrene ankom fra Paris i 1928.

St. Torfinn-pilegrimene kom til Oslo sammen med sogneadministrator P. Łukasz Gruchała og kapellan P. Nguyen Duc Khiem. Besøket begynte med bønn og lystenning i kapellet på Sta. Katarinahjemmet, etterfulgt av samtale mellom sr. Ane-Elisabet, som tok imot, og barna fra menigheten. Gruppen fikk så se Refektoriet, søstrenes spisesal, før det vanket på boller og saft.

Besøket på Sta. Katarinahjemmet ble avsluttet med gøyal Freddy-rebusløp i hagen. Det var både praktiske og teoretiske oppgaver som måtte løses på beste vis. Alle gruppene skåret høyt og viste god kunnskap om tro og kirke. Det ble derfor utdelt premier til alle barna, mens hovedpremien gikk til hele menigheten. Hovedpremien var et tilskudd til menighetens bibliotek, nemlig siste bok om Freddy Edderkopp – Freddy Edderkopp og helgensafarien.

Etter Sta. Katarinahjemmet dro gruppen videre mot Frognerparken, før dagen for St. Torfinn-pilegrimene ble avsluttet med besøk i St. Olav domkirke.