– Du skjønner at du står foran en stor mann

 

tc883c5f.jpg

OVERLEVERTE AKKREDITIVER: H.M. kong Harald V mottar Vatikanstatens nye ambassadør, H.E. erkebiskop James Patrick Green, i høytidelig audiens på Slottet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

 

Torsdag 25. januar ble pavens nuntius til Norden, erkebiskop James Patrick Green, mottatt i høytidelig audiens hos kong Harald V. – Fra det øyeblikk du møter kongen skjønner du at du står foran en stor, god og meget hyggelig mann, sier han.  

 

Tekst: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

Det er ved høytidelig audiens at en ambassadør oppnår status som ett lands offisielle representant til et annet, i dette tilfellet: Vatikanstatens representant til Norge.

– Den høytidelige audiens er svært viktig. Det er da jeg har mulighet til å presentere for kongen mine akkreditiver fra paven, sier erkebiskop Green.

Ifølge naob.no, er det de «dokument(er) som viser at en (diplomatisk) utsending opptrer etter fullmakt fra sin oppdragsgiver, særlig stat.»

– Etter denne seremonien, med overlevering av de formelle brev, er jeg pavens ambassadør til Norge. Da representerer jeg både Den hellige stol overfor Kirken, men også Vatikanstaten overfor kongedømmet Norge, på diplomatisk vis, forklarer erkebiskopen.

Han har allerede begynt sitt offisielle diplomatiske oppdrag i Sverige. Nå fortsetter arbeidet også i Norge, og han har flere møter med norske statsråder på programmet de neste dagene. Green er også nuntius til Island og Danmark, der han var stasjonert for snart 20 år siden. 

 

Kongen fortalte om USA

– Den høytidelige audiens var en virkelig fin kombinasjon av det formelle, offisielle og det menneskelige og vennlige, forteller erkebiskop Green etter sitt møte med kong Harald V på Slottet. 

Han er tydelig imponert over hele arrangementet og beskriver hvordan alt fra transporten, via audiensen på Slottet til UDs mottagelse etterpå var prikkfritt utført: 

– Det var presisjon, vennlighet og profesjonalitet i ett og alt. A wonderful combination! utbryter erkebiskopen med et stort og entusiastisk smil av bredeste amerikanske type, et glis.

Den høytidelige audiensen varte cirka 15 minutter. Slikt blir det ikke dype samtaler av. Det offisielle programmet besto av at erkebiskop Green overleverte sine akkreditiver og kongen aksepterte dem. Deretter kom praten blant annet inn på erkebiskopens hjemland, USA: 

– Kongen fortalte levende om sitt opphold i Washington under krigen. Det kan ikke være tvil om at hans opplevelser av amerikansk gjestfrihet har gjort inntrykk. Selv om jeg representerer Vatikanstaten her, var det både hyggelig og naturlig for oss å samtale litt om noe som ligger begge våre hjerter nært, sier nuntius til de nordiske land og erkebiskop James Patrick Green. 

 

Pavens budbringer

Embedstittelen nuntius kommer fra latin og grunnbetydningen er «budbringer». Hva slags budskap tar nuntius Green med seg i sitt diplomatiske oppdrag?

– La meg si det slik: Å være nuntius er et to veis-oppdrag: Jeg er her for paven, men jeg er også de nasjonale, nordiske kirkenes representant overfor Vatikanet. På samme måte som jeg formidler Vatikanets posisjon til bispedømmene, så tar jeg med meg et budskap til Roma, sier erkebiskopen.

Ellers preges hans oppdrag av å gjøre Kirken synlig overfor myndighetene, men også å være på gater og streder, møte folk og eksemplifisere Kirkens oppdrag:

– Å formidle Kristi ord og gjerninger er alfa og omega. Da minner jeg ofte om Frans av Assisis melding: «Forkynn evangeliet – bruk ord om nødvendig!»

 

Gode inntrykk bekreftet

Onsdag 18. oktober 2017 ble erkebiskop Green utnevnt apostolisk nuntius (pavelig sendemann) til Norge. Han har lang fartstid i det pavelige diplomati, og residerer per tid i Stockholm. 

– Det har vært noen veldig fine måneder i Stockholm, en deilig by. Jeg har vært stasjonert i de nordiske land tidligere, så jeg vil ikke si at mitt inntrykk er nytt lenger. Snarere er det slik at mitt gode inntrykk fra før nå er blitt bekreftet.

Han forteller at han mener det er en myte at folk i de nordiske land er reserverte, kalde og ikke gjestmilde – så å si preget av det barske klimaet:

– Da har man rett og slett misforstått. Jeg har stor respekt for de nordiske folk. De er veldig hyggelige, med god rettferdighetssans og respekt for loven. De oppfører seg godt, viser omsorg for hverandre – og elsker naturen. Det er en viktig egenskap.

 

"Hva gjør man når man har godt nytt? Jo, man forteller om det!" 

Erkebiskop James Patrick Green
 
Sett et eksempel

Erkebiskop Green har arbeider i diplomatiets tjeneste siden 1990-tallet; det betyr at han er rik på erfaringer fra mange land og dét gjennom mange år:

– De nordiske landene har sin velferdsstat. Bra! God bless those institutions! Det betyr at Kirkens oppgaver her kan være andre enn for eksempel i land der fundamentale helsetjenester ikke finnes. Kirken skal dekke folks behov. De varierer med geografien – og med tiden: I middelalderen behøvde mange hjelp da det brøt ut pest. Det skjer heldigvis ikke så ofte lenger, da må vi hjelpe på andre måter, sier erkebiskopen.

Han mener det først og fremst handler om én ting: Å forkynne Guds ord.

– Vi er ikke en klubb eller en NGO. Vi er Kirken: Vi har evangeliene. Ordet kommer fra gresk euangeljon, og grunnbetydningen er «gledelig budskap». Hva gjør man når man har godt nytt? Jo, man forteller om det – man holder det ikke for seg selv! I dag markerer vi Den hellige Paulus' omvendelse. Han hadde et budskap som var så gledelig, at han knapt klarte å holde stilt. Det er til inspirasjon for oss alle. Da er det viktig å huske at vi ikke skal fortelle om Gud og Jesu gjerninger som om det er noe vi har lært: Vi skal leve evangeliene, sette et eksempel gjennom våre handlinger og vårt levnet. Det gjør Kirken – det bør vi alle.

 

Erkebiskop Green møtte kongen på Det kongelige slott kl. 11.20. Etterpå var det mottagelse i UDs representasjonsbolig i Parkveien.

 

Nuntius feirer messe

Nuntius, erkebiskop James Patrick Green, feirer pontifikalmesse i St. Olav domkirke, Oslo, mandag 29. januar kl. 18.00. Prestene i Oslo katolske bispedømme og Trondheim Stift deltar også. Alle er hjertelig velkommen!

  

Les mer