Vanæret skotsk kardinal O’Brien (80) død

London, 19.3.2018 (KI/KAP) – Kardinal Keith O’Brien, erkebiskop emeritus av St Andrews and Edinburgh i Skottland og kardinal fratatt alle rettigheter og plikter, døde natt til mandag 19. mars 2018, bare to dager etter sin åttiårsdag. Dette ble meddelt av hans etterfølger, erkebiskop Leo Cushley, på Twitter. O’Brien døde på et sykehus i Newcastle-upon-Tyne i Nord-England. Etter et fall i februar, hvor han pådro seg brudd og hodeskader, hadde hans helsetilstand ifølge BBC til slutt blitt stadig dårligere.

I februar 2013 ble det rettet anklager mot kardinalen for angivelig upassende oppførsel mot fire prester på 1980-tallet fra hans tid som seminarrektor. Den 25. februar offentliggjorde han at han gikk av med øyeblikkelig virkning, bare noen uker før sin 75-årsdag, da han uansett måtte ha innlevert sin avskjedssøknad i henhold til kirkeretten. Pave Benedikt innvilget avskjedssøknaden, og kardinalen gjorde det klart at han avsto fra å reise til Roma og delta i det konklavet som skulle velge pave Benedikts etterfølger. Han sendte senere ut en erklæring der han beklaget og ba om tilgivelse og sa at han ikke mer kom til å ha noen offentlig rolle i Kirken i Skottland.

Pave Frans aksepterte den 20. mars 2015 O’Briens frasigelse av alle rettigheter og plikter som kardinal i henhold til kanon 349, 353 og 356 i kirkeretten, som han presenterte for paven etter en lang periode med bønn. Dette ble forstått slik at han beholdt tittelen kardinal, men ikke noe av den makten som assosieres med tittelen. Dette betydde også at han mistet retten til å delta i pavevalg, noe han frivillig avsto fra ved konklavet i 2013, etter at han like før hadde gått av som erkebiskop av St Andrews and Edinburgh. Han kunne heller ikke delta i konsistorier og ble heller ikke lenger innkalt til Roma av paven sammen med kardinalene. Det at han fylte åtti år den 17. mars 2018, fikk ingen praktisk betydning, ettersom han fra før var fratatt retten til å stemme i pavevalg.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)