20 Påskenøtter til besvær

Her har du 20 påskenøtter å bryne deg på i faste og påsketiden.

Tar du utfordringen?

Agony in the garden_Giordano_Luca.jpg

Maleri av Luca Giordano

 

Quizmaster: Kristine Dingstad

 

1. Vi vet at det er fastetid når salmen «Se, vi går opp til Jerusalem» ljomer i landets kirker. Hvem er det vi her siterer?

A Det ukjente salmeforfatteren
B Botsprofeten Johannes Døperen
C Jesus

2. Hva betyr det greske ordet for «faste», tessarakoste?

A Kostkutt
B Førtiende
C Botstid


3. Hva betyr egentlig det norske ordet «faste»?

A Avledet av «fast», altså å fastholde religiøse forskrifer
B Avledet av latin fasticum, «avståelse»
C Avledet av latin fasteticare, «botstid»

4. Fastetiden innledes askeonsdag, hvor katolikker over hele verden hører ordene: Memento homo, quia pulvis es et in pulverum reverteris; «Kom ihu, menneske, at du er støv og skal vende tilbake til støv» – en bibelsk parafrasering. Hvem sier dette?

A Jesaja
B Døperen Johannes
C Gud Fader

 

5. I askeonsdagens kirkebønn ber vi om hjelp i «den åndelige kamp» vi skal gjennom. Hva er midlene i denne kampen?

A Bønn, faste og gode gjerninger
B Faste, abstinens, bønn
C Bønn, faste, shoppestopp

6. Prefasjonen askeonsdag gir oss begrunnelsen for fastetiden: «Ved den legemlige faste ______ du lastene, ______ du vårt sinn, ______ du oss kraft og ______ du vår utholdenhet, ved Kristus vår Herre.» Hvilke ord mangler?

A Tøyler, kuer, fratar, knuser
B Herder, prøver, inngir, tester
C Kuer, løfter, skjenker, lønner

7. Fra Kirkens tidligste tider har det vært klart at vi ikke skal faste søndager. Ved synoden i Gangra i Paflagonia ca. 341 e.Kr. ble det sågar slått fast: «Hvis noen, under påskudd av askese, faster på en søndag, la ham være anathema [«forbannet»]». Hvor mange søndager faller egentlig i fastetiden?

A Fem (palmesøndag innleder den stille uke)
B Variabelt fra fire til syv, alt etter hvordan påsken faller
C Fem vanlige pluss palmesøndag

 

8. Kirkens faste avbrytes av høytiden for den hellige Josef, Jomfru Marias brudgom, den 19. mars. Jesu fosterfar er imidlertid verdiget mer enn én feiring årlig. Hvilken annen festdag er viet den hellige Josef?

A 3. januar
B 1. mai
C 19. desember

 

9. Det er knyttet mange fromhetstradisjoner til fastetiden. En av dem er korsveiandakten. Til de opprinnelige syv stasjoner som er hentet fra Bibelen (fra domfellelsen til graven), har folkefromheten føyd til syv stasjoner med bakgrunn i legendestoff – blant annet stasjon 13. Hvilken episode fra Jesu lidelse og død minnes vi der?

A Jesus blir tatt ned av korset og lagt i sin mors fang
B Jesus blir gravlagt
C Den tomme graven


10. Palmesøndag innleder den stille uke. Hvilken liturgisk farge bruker vi i våre katolske kirker denne dagen?

A Fiolett
B Hvitt
C Rødt

 

11. Pave Frans feiret sin første oljevigselsmesse skjærtorsdag 2013 og vil bli husket for sin oppfordring til verdens prester, som denne dagen feirer sin ordinasjon. Hva var hovedbudskapet hans?

A Vær hyrder som dufter av olje!
B Vær hyrder med sauelukt!
C Vær hyrder for den som lukter fjøs!

12. Etter at Jesus og disiplene skjærtorsdag har feiret sitt siste påskemåltid, advarer Mesteren dem: «I natt kommer dere alle til å falle fra og vende dere bort fra meg.» Peter avviser Jesu ord: «Om så alle vender seg bort fra deg, kommer jeg aldri til å gjøre det.» Hvor finner dette sted?

A Oljeberget
B Getsemane
C Nattverdsalen

 

13. I Matteusevangeliet leser vi: «Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane, og han sa til dem: ‘Sett dere her mens jeg går dit bort og ber.’ Han tok med seg Peter og de to Sebedeus-sønnene, og han ble grepet av sorg og gru.» Hvem er Sebedeus-sønnene, også kalt «tordensønnene»?

A Andreas og Jakob
B Johannes og Andreas
C Jakob og Johannes

 

14. I messen skjærtorsdag synges Pange Lingua når det hellige sakrament overføres til sitt hvilested. Hvem har skrevet den eukaristiske hymnen?

A Ragnhild Foss
B Pave Gregor den store
C Den hellige Thomas Aquinas

 

15. Ifølge Den aleksandrinske krønike (Chronicon Paschale) var det den hellige keiserinne Helena, keiser Konstantins mor, som gjenfant Jesu kors i Jerusalem i år 330. Etter sigende hvilken dag?

A Uvisst
B 14. september
C Langfredag

 

16. Vi kjenner til åtte forskjellige Kristus-relikvier i norske kirker i middelalderen. Den første kom til Norge i 1111, da Sigurd I Magnusson vendte hjem etter sitt korstog og fikk fikk tilnavnet Jorsalfare. Hva hadde Jerusalem-fareren med seg?

A Et fragment av Jesu hellige kors
B En del av tornekronen
C En del av svøpen Jesus ble pisket med

 

17. Påskedag starter påskenatt med påskevigilien, og jubelen kan bryte løs. Hvem kalte en gang påskevigilien for «alle vigiliers mor»?

A Pave Benedikt XVI
B Biskop Bernt Eidsvig
C Den hellige Augustin

 

18. Etter at de troende, med sine lys tent fra påskelyset, har vandret inn i den mørklagte kirken påskenatt, synges den store «Påskelovsangen», Exsultet. Hvordan innledes denne?

A Fryd deg – du Guds kirke! Juble av glede, Guds folk!
B Fryd deg – nå er fasten over! Juble av glede, nå er det fest!
C Fryd deg – du himlenes engleskare! Juble av glede, Guds mysterier!

 

19. Johannes Paul II – den store – brukte bildet at Kirken består av to lunger: den østlige og den vestlige kirke. Når feirer «vår østlige lunge» påske i år?

A 12. april
B 19. april
C 3. mai

20.  Hva er «den store søndag»?

A Polsk for påskedag
B De femti dager fra påske- til pinsedag
C Første søndag i påsketiden

 

 

Fasit finner du under bilde

Ricci,_Sebastiano_-_The_Resurrection_-_Google_Art_Project.jpg

Oppstandelsen: Maleri av Sebastiano Ricci

 

 

Fasit quiz

1 C / 2 B / 3 A / 4 C / 5 A / 6 C / 7 C / 8 B / 9 A

10 C / 11 B / 12 A / 13 C / 14 C / 15 B / 16 A / 17 C

18 C / 19 B / 20 B

 

Hvordan gikk det?

Ønsker du å lese mer om fastetiden og påsken kan du gjøre det her:

Fastetiden:

Påsken