Påskeplikt 2020

 

 

På grunn av gjeldende bestemmelser om beskyttelse mot koronaviruset (SARS-CoV-2) og uvisshet når det gjelder eventuelle lettelser i myndighetenes smittevernstiltak, har biskop Bernt I. Eidsvig av Oslo og apostolisk administrator av Trondheim stift bestemt at påskeplikten er opphevet for 2020.

Den almene messeplikt er fremdeles opphevet; opphevelsen gjelder inntil videre. 

Påskeplikten

Mottagelse av nattverden er ikke påkrevd annet enn én gang årlig og da helst i påsketiden (den såkalte påskeplikt), men Kirken oppfordrer sterkt til hyppig kommunion.

Les mer

 

Smittevernstiltak for messefeiring fra og med søndag 10. mai

  • Opptil 200 troende kan delta i messen. Prest, ministranter, kor, organist og kirkevert kan delta i tillegg. Det må være plass til avstand på minst én meter mellom deltagerne. Familier kan sitte sammen.
  • Menigheten skal ha oversikt over hvem som deltar i messene med navn og telefonnummer. Grunnen til dette er at det skal være mulig å spore smitte. 
  • Hygienetiltak: vask av hender, vask av kirken, vis varsomhet under seremonien. Finn råd om gode vaskerutiner her
  • Hvis kommunion deles ut, skal presten bruke bomulls- eller latekshansker. Hendene skal vaskes med såpe og vann eller antibac like før hanskene tas på. Hvis presten ved utdeling av kommunion berører kommunikantens hånd, må hanskene skiftes. 
  • Kollekt kan gis ved slutten av messen. Vipps anbefales.

 

Les mer:

 

Les på polsk

 

Korona-bønn.jpg