Fjerde søndag i advent: «Ved Hans lidelse og kors til oppstandelsens herlighet»

ADVENTSREFLEKSJON DEL 4: I løpet av denne serien vil p. Reidar Voith, p. Khiem Nguyen Duc, p. Valdemaras Lisovskis og p. Frode Eikenes presentere  kirkebønnene som bes hver søndag i advent, samt gi tips til hva man kan gjøre eller fokusere på i løpet av adventstiden som en forberedelse til den kommende feiringen. Kirkebønnene er ofte svært gamle tekster fra Kirkens tradisjon. De er i seg selv små stykker teologisk poesi, med nær forbindelse til lesningene og andre tekster i messen.

iStock-842597090.jpg

GUD BLE MENNESKE: «Julen handler om at Gud ble menneske. At Han kom til oss. I fattigdom, ydmykhet og enkelhet».

 

IMG_0328.JPG

 

 

 

 

 

 

 

P. Frode Eikenes presenterer kirkebønnen 4. søndag i advent.
P. Frode er sogneprest i St. Elisabeth menighet på Eikeli.

 

 

Kirkebønn 4. søndag i advent: 

«Vi ber deg, Herre, fyll våre hjerter med din nåde, så vi som ved engelens budskap har erkjent at Kristus, din Sønn, er blitt menneske, ved hans lidelse og kors må bli ført til oppstandelsens herlighet».

 

 

For litt siden kom jeg over en preken (på YouTube) av den filippinske kardinalen Louis Antonio Tagle. I prekenen fortalte han om da han besøkte byen Tacloban like etter at den tropiske syklonen Yolanda hadde rammet området i november 2013. Mange hadde mistet livet, enda flere hadde mistet alt de eide og byen var ramponert av vindens og flodbølgenes herjinger. 

Etter en messe der hadde han spurt en kateket blant de fremmøtte om hvordan hun trodde denne julen kom til å bli. Han hadde ventet seg en lang klageliste over alt folk manglet og om alle vanskelighetene. Hennes svar gjorde et sterkt inntrykk på kardinalen: «Kanskje vil vi i år for første gang forstå hva julen virkelig er. Kanskje vil vi for første gang feire julen for hva den i sannhet er.» 

Julen handler om at Gud ble menneske. At Han kom til oss. I fattigdom, ydmykhet og enkelhet. I solidaritet med oss mennesker på vårt svakeste, mest fattige og mest elendige. Når alt det andre er blitt ribbet bort står det som er vesentlig tilbake. Da ser vi hva julen virkelig handler om.

Hva dette vesentlige er forteller Kirkebønnen oss tydelig på den fjerde søndag i advent: «Fyll våre hjerter med din nåde, så vi som ved engelens budskap har erkjent at Kristus, din sønn, er blitt menneske, ved hans lidelse og kors må bli ført til oppstandelsens herlighet.»

Vi ber om nåde til å erkjenne dette og tro på det. Slik at det kan føre oss til oppstandelsens herlighet. Kirkebønnen peker dermed videre på hva formålet med inkarnasjonen (at Gud ble menneske) er, altså hva det vi feirer i julen egentlig handler om. Jesus kom for å være vår frelser. Han kom for å gi oss oppstandelsens herlighet! Og veien dit må gå gjennom lidelse og kors. Allerede i julen må vi ha klart for oss hvor veien videre går.

Hun som viser oss denne veien er Maria. Hennes hjerte var full av nåde og hun var den som ved engelens budskap har erkjent at Kristus din sønn er blitt menneske. Hun fulgte Jesus helt til frem til hans lidelse og kors, og til oppstandelsens herlighet.

Denne søndagens evangelium fra Lukas 1,26-38 (4. søndag i advent, år B) er nettopp fortellingen om engelens budskap til Maria. Her får vi høre om møtet mellom engelen og Maria, om budskapet hun fikk og om svaret hun gav. Det dramatisk viktige svaret som verdens frelse var avhengig av!  Og svaret kjenner vi: «Se jeg er Herrens tjenerinne. Det skje meg som du har sagt.»

Flere av dere har sikkert kjent igjen denne kirkebønnen for den fjerde adventssøndagen. Denne bønnen brukes nemlig som avslutningsbønnen i Angelus. Angelus er en kort andakt som tradisjonelt bes daglig morgen, middag og kveld. (rundt kl. 6, 12 og 18) I Angelusbønnen blir vi hver dag minnet om at Gud ble menneske for vår frelses skyld.

I mange kirker og klostre bes dette under klokkeringing til faste tider. Jeg har selv som gjest i kloster opplevd hvordan angelus dag etter dag, morgen middag og kveld gjorde påminnelsen om inkarnasjonen til en fast og vedvarende ramme i tilværelsen. Angelus ble på en måte en del av meg og en kilde til stille og permanent glede.

Mange av dere har blitt kjent med Angelusbønnen takket være NUK som i mange år har tatt og fortsatt tar vare på denne tradisjonen som et fast innslag på alle deres arrangementer, både leirer, helger og andre møter.

Mitt tips for denne siste adventsuken er rett og slett å be Angelus! I det minste rundt middagstid, men gjerne morgen og kveld også. Den tar ikke lang tid. Den består av tre korte vers og svar etterfulgt av hvert sitt Hill deg Maria og så avslutningen. Disse vers og svar er egentlig dagens (4. advent) kirkebønn og evangelium i konsentrert form. Du finner hele Angelus nedenfor, men du kan også finne den i mange bønnebøker og på katolsk.no appen.

Som den fiolette fargen røper er advent egentlig en botstid. Men hele desember er de facto blitt en julefeiring. Vi spiser julemat, drikker julebrus og juleøl, går på julebord og drar kortet til det går varmt. Forbruk og tidspress truer med å ødelegge både advent og jul. Mange lengter etter en enklere og mer autentisk julefeiring. 

I år har koronapandemien preget oss. Den har revet oss ut av vår trygge idyll og våre faste vaner. Flere har pekt på at dette tross all sorg og bekymring kanskje også har gitt oss en mulighet til å fokusere på det vesentlige. Kanskje det nå er vår tur til å forstå hva julen virkelig er?

Koronapandemien vil heldigvis snart være over. La oss da ikke glemme det vi lærte dette året!

Angelusbønnen vil hjelpe oss. Den vil minne oss om hva julen er og hjelpe oss til å feire julen for hva den i sannhet er. Også neste år. Fortsett å be angelus, gjennom julen og inn i 2021! Den tar deg med videre, til påsken, der vi ved hans lidelse og kors blir ført til oppstandelsens herlighet.

 

P. Frode Eikenes

 

ANGELUS

V: Herrens engel bragte Maria det glade budskap. R: Og hun unnfanget ved   Den hellige Ånd. Hill deg Maria...

V: Se Jeg er Herrens tjenerinne. R: Det skje meg etter ditt ord. Hill deg Maria...

V: Og Ordet ble kjød. R: Og tok bolig blant oss.  Hill deg Maria...

V: Be for oss, Guds hellige mor. R: At vi må bli verdige til Kristi løfter.

La oss be: Vi ber deg, Herre, fyll våre hjerter med din nåde, så vi som ved engelens budskap har erkjent at Kristus, din Sønn, er blitt menneske, ved hans lidelse og kors må bli ført til oppstandelsens herlighet. Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

 

 

Les de andre artiklene i serien:

 

Les mer: