Katolsk Grovbrød: Jesu hjerte fødte Kirken

Kom på foredrag onsdag 2. november kl. 19 

IMG_7770.jpeg

JESU-HJERTE-MOTIV:  I St. Olav domkirke, Oslo, henger et Jesu-hjerte-bilde rett ved inn/utgangen. Se på det ved neste besøk. Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen 

 

Bak i St. Olav domkirke henger et bilde av Jesus som blotter sitt hjerte, slik at lyset stråler ut i alle retninger. I maleriet over høyre sidealter gjenfinner vi Jesu hjerte-motivet.

 

Tekst: Kristin Norseth

 

Onsdag 2. november besøker sr. Klara Ottersen CSSE Katolsk Grovbrød for å foredra over et tema som knytter an til disse og lignende bilder: «Jesu hjerte – kilde for vårt eget åndelige liv.» Hennes tema er ikke tilfeldig. Hun tilhører St. Elisabethsøstrene, der Jesu-hjerte-fromheten har en sentral plass. Hun er også St. Olav menighets katekesekoordinator, og har hendene fulle med å organisere timeplaner og finne frivillige til å påta seg undervisningsoppdrag. Onsdag kveld skal sr. Klara selv i ilden og undervise.  

 

«Men en av soldatene stakk ham i siden med et spyd, og straks kom det ut blod og vann.»

Joh. 19,34

 

Jesu hjerte, Kirken og sakramentene

– Jesu hjerte er ufattelig viktig, sier hun og forteller om Joh. 19,34, der vi kan lese at en soldat stakk Jesus i siden med et spyd:

– Straks kom det ut vann og blod. Kirken ble født av Jesu hjerte, og sakramentene springer ut av det. I Jesu-hjerte-dyrkelsen minnes vi Jesu grenseløse kjærlighet til menneskeheten og hans ubetingede hengivelse til Faderen, som hele evangeliet vitner om. Vi tilber Herren og vet at vi er omsluttet av hans kjærlighet med alle våre svakheter og byrder. Ved å meditere over Jesu kjærlighet streber man også selv etter å oppnå en uselvisk kjærlighet etter Jesu forbilde, forteller sr. Klara.

 

01123ec6-5499-4d6e-9dc8-6d16ed4c7512 2.jpg

INSPIRASJONSKILDE:  – I Jesu-hjerte-dyrkelsen minnes vi Jesu grenseløse kjærlighet til menneskeheten og hans ubetingede hengivelse til Faderen, som hele evangeliet vitner om, siersr. Klara Ottersen CSSE, onsdagens foredragsholder. Foto: arkiv 

 

 

Jesu-hjerte-dyrkelsen

Hjertefromheten er gammel, men blomstret opp i Frankrike på 1600-tallet. I årene 1673 til 1675 hadde Den hellige Maria Margareta Alacoque (1647 – 1690) fire Kristus-åpenbaringer. Han påla henne å fremme tilbedelsen av hans Hellige hjerte, symbolet på hans kjærlighet til menneskene, og at Kirken hvert år skulle feire en Jesu-hjerte-fest fredag etter oktavdagen for Kristi legemsfest.

– Hun møtte mye motstand innen egen orden og i kleresiet, men i 1765 ble Jesu-hjerte-fromheten offisielt godkjent av pave Klemens XIII, og i 1856 innførte pave Pius IX høytiden i verdenskirken, samme år St. Olav domkirke ble innviet 24. august, forteller sr. Klara og legger til:

– Det var i tiden, og da er det ikke rart at et sidealter i kirken ble utsmykket med et Jesu hjerte-motiv.

  

Jesu hjerte og st. Elisabethsøstrene

Jesu-hjerte-fromheten preger Elisabethsøstrene – og gjennomstrømmer deres ordensliv. Da kongregasjonen ble grunnlagt i 1842, ba de fire grunnleggerne en innvielsesbønn foran et Jesu-hjerte-maleri. Den 27. hver måned ber de den i klosteret på Nordstrand. Hver fredag ber de Jesu-hjerte-litaniet, og den første fredag i måneden har de Jesu-hjerte-fredag med åndelig fornyelse, som åpner allerede torsdag kveld med «hellig time» i Getsemane. Blant annet. Mye er konsentrert til fredager, dagen da Jesu hjerte brast på Golgata.

 

SKYTSHELGEN:  Den hellige
Elisabeth av Türingen
 (1207 – 1231) 
 

b4116_8_6.jpgKallet kom gradvis

Selv trådte sr. Klara inn hos St. Elisabethsøstrene i 2010, 24 år gammel. Kallet vokste frem i en gradvis prosess, som var knyttet til opplevelser av Gud som barn, ungdom og student.

– Det var noe som dro meg til Herren, men det var konkrete personer, hendelser og personer som gjorde at jeg oppdaget kallet og ble det bevisst. Jeg fikk et råd om å bruke god tid på å besøke klostre. Elisabethsøstrene hadde jeg aldri hørt om, men da jeg kom dit, følte jeg at det var plassen Gud ønsket for meg, forteller hun.

Opprinnelig var Elisabethsøstrene en forening av kvinner som ville gjøre barmhjertighetsarbeid. Det ble raskt behov for kirkelige strukturer, og i 1871 ble fellesskapet godkjent som en kongregasjon under pavelig rett av pave Pius IX, som også innførte Jesu-hjerte-festen i Kirken. Grunnleggerne valgte Den hellige Elisabeth av Türingen (1207 – 1231) som skytshelgen. Hun så Kristus i de fattige, syke og nødlidende rundt seg og var viden kjent for sin godhet og omsorg. Dagens Elisabethsøstre er engasjert i eldreomsorg, undervisning og oppdragelse, kontorarbeid og kirketjeneste. 

 

Katekesekoordinator i ordensdrakt

Sr. Klara arbeider som katekesekoordinator i St. Olav menighet. Det er hun glad for, og mener det er fint at søstre kan arbeide i menighetene, ikke bare på sykehus og eldrehjem. Hun startet høsten 2020, midt under korona-pandemien. Det ble noen avlysninger og utsettelser, friluftsarrangementer og katekese over nett. Det siste er hun glad for at det er slutt på. Nå er situasjonen en annen.

– Det er gledelig at mange barn faktisk liker å komme til kirken og til katekese, utbryter hun.

– Utfordringen er å finne tilstrekkelig mange kompetente personer som vil og bidra i arbeidet og kan forberede seg. Ofte er det også tilfeldig hvem som dukker opp både av barn og kateketer, og foreldre har ikke alltid lest beskjeder. Men heldigvis har vi et flott team av kateketer, assistenter og foreldre, som har glede av selv å vokse i troen gjennom å utføre oppgavene de påtar seg, sier hun.

Selv opplever hun det som en fordel å bære ordensdrakt: Folk ber lettere om forbønn, og på den måten har hun alltid en bønneintensjon. Da blir messer og tidebønner enda mer verdifull for henne. I klosteret løfter de hender i bønn og lovsang – og oppfyller det Kirken er satt til å være: en bedende kirke.

 

Katolsk Grovbrød: Jesu hjerte – kilde for vårt eget åndelige liv

  • Når? 2. november kl. 19.00.
  • Hvor? Akersveien 5, Menighetssalen. Dørene åpnes kl. 18.30 med enkel servering og sosialt samvær.
  • Hvem? Sr. Klara Ottersen CSSE
  • Hva? Jesu hjerte – kilde for vårt eget åndelige liv
  • Strømming: Foredragene strømmes direkte fra kl. 19.00 på Facebooksiden til St. Olav domkirkemenighet, der de blir liggende i opptak.

 

Høstens program 

Onsdag 2. november kl. 19.00:
Sr. Klara Ottersen:
Jesu hjerte – kilde for vårt eget åndelige liv
 
Onsdag 16. november kl. 19.00:
P. Carlo Borromeo Le Hong Phuc:
Guds barmhjertighet og forsoningens sakrament