Pavens bønneintensjoner

Se også alle pavens budskap på video. Disse legges ut hver måned på pavens youtubekanal: The Pope Video

Pavens bønneintensjoner for januar 2024

For mangfoldet i kirken

La oss be om at Ånden hjelper oss å gjenkjenne de ulike nådegavene i det kristne fellesskapet, og å oppdage rikdommen i forskjellige liturgiske tradisjoner i Den katolske kirke.

Pavens bønneintensjoner for februar 2024

For de dødssyke

La oss be om at de syke som er i livets sluttfase, og deres familier, får nødvendig medisinsk og menneskelig omsorg og støtte.

Pavens bønneintensjoner for mars 2024

For kristne som er i livsfare

La oss be om at de troende som risikerer livet for evangeliet i ulike deler av verden kan fylle Kirken med sitt mot og misjonsengasjement.

Pavens bønneintensjoner for april 2024

For kvinnenes rolle

La oss be om at kvinnenes verdighet og verdi blir anerkjent i alle kulturer, og at det blir slutt på diskrimineringen de møter i enkelte deler av verden.

Pavens bønneintensjoner for mai 2024

For formasjonen av ordenskandidater og prestestudenter

La oss be om at menn og kvinner i ordenssamfunn og seminarister vokser i sin kallsreise gjennom menneskelig, pastoral, åndelig og formasjon, som hjelper dem til å bli troverdige vitner om evangeliet.

Pavens bønneintensjoner for juni 2024

For dem som er på flukt fra sine hjemland

La oss be om at migranter som flykter fra krig eller sult, og som er nødt til å foreta farefulle reiser, vil bli tatt godt imot og finne nye og gode levevilkår i landene de kommer til.

Pavens bønneintensjoner for juli 2024

For sjelesorgen for syke

La oss be om at sykesalvingens sakrament gir styrke fra Herren til dem som mottar det og også trøster deres kjære, og at det for alle må bli et synlig tegn på medfølelse og håp.

Pavens bønneintensjoner for august 2024

For politiske ledere

La oss be om at politiske ledere står til tjeneste for sitt eget folk, arbeider for menneskelig utvikling og det felles beste, tar vare på dem som har mistet sitt arbeid, og prioriterer de fattige.

Pavens bønneintensjoner for september 2024

For jordklodens problemer

La oss be om at hver enkelt av oss er levende opptatt av jordens problemer og ofrene for miljøkatastrofer og klimakrise, og at vi forplikter oss personlig til å ta vare på den verden vi bor i.

Pavens bønneintensjoner for oktober 2024

For vårt felles oppdrag

La oss be om at kirken fortsetter å opprettholde en synodal livsstil på alle måter, som et tegn på medansvar, og at fokus på deltakelse, fellesskap og misjon deles av prester, ordensmedlemmer og lekfolk.

Pavens bønneintensjoner for november 2024

For dem som har mistet et barn

La oss be om at alle foreldre som sørger over tapet av en sønn eller datter finner støtte i sitt fellesskap, og kan få fred i hjertet fra trøstens Ånd.

Pavens bønneintensjoner for desember 2024

For oss pilegrimer

La oss be om at dette jubileet styrker oss i vår tro, og hjelper oss til å gjenkjenne den oppstandne Kristus midt i våre liv, slik at vi forvandles til pilegrimer med et kristent håp.

av Webmaster publisert 24.08.2016, sist endret 01.01.2024 - 17:49