Pavens bønneintensjoner for februar 2024

For de dødssyke

La oss be om at de syke som er i livets sluttfase, og deres familier, får nødvendig medisinsk og menneskelig omsorg og støtte.

av Mats Tande publisert 07.09.2012, sist endret 04.09.2023 - 11:19