Angelus: En mann med en uren ånd

NTB_aB73wp3k3wA.jpg

UAVHENGIGHET AV DET ONDE: – Vi må påkalle Jesus: påkalle ham nettopp der hvor vi føler det ondes og fryktens lenker stramme som verst, sa pave Frans. Foto: NTB / REUTERS

 

Hva kan vi gjøre når vi kjenner djevelens lenker stramme rundt vårt hjerte? Ikke snakk med djevelen, ikke gi ham lillefingeren. Nei, påkall Jesus!

 

Oversettelse: Vuokko-Helena Caseiro,
Vatican News

 

Søndag 28. januar var evangelieteksten:

[…] Nå var det i synagogen deres en mann med en uren ånd. Han satte i å rope: «Hva vil du oss, Jesus fra Nasaret? Er du kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem du er: Guds Hellige!» Men Jesus truet ånden og sa: «Ti stille og far ut av ham!» Og den urene ånden rev og slet i mannen, skrek høyt og fór ut av ham. […]

Mark 1,21–28 fra Bibel 2011

 

Her følger alt det paven sa før angelusbønnen:

  

Kjære brødre og søstre, god søndag!

I dagens evangelium setter Jesus et menneske fri fra «en uren ånd». Ånden rev og slet i mannen og fikk ham til å rope og skrike (jf. versene 23 og 26). Slik gjør djevelen: Han ønsker å besette oss for «å legge sjelen vår i lenker». Å binde sjelen vår: Det ønsker djevelen. Og vi må passe oss for disse «lenkene» som kveler vår frihet. For djevelen tar fra deg friheten, alltid. La oss nå prøve å sette navn på noen av de lenkene som kan strammer rundt vårt hjerte.

 

Eksempler på lenker

Jeg har forskjellige former for avhengighet i tankene, avhengig som slavebinder oss, som gjør oss stadig utilfredse, og som sluker vår energi, våre goder og vår hengivenhet. Jeg tenker på herskende moter, som driver menneskene til umulig perfeksjonisme, på konsumerisme og hedonisme, som gjør menneskene til handelsvarer og forderver deres relasjoner. Og andre lenker: Vi har fristelser og påvirkning som undergraver ens selvtillit, sjelero og evne til å velge livet og elske det. En annen lenke er frykt, som får en til å se pessimistisk på fremtiden, og utålsomhet, som gjør at vi alltid legger skylden på andre. Og så har vi en meget stygg lenke, nemlig forgudelse av makt, som frambringer konflikter og benytter seg av dødelige våpen eller av økonomisk urettferdighet og manipulasjon av tanker. Det finnes mange lenker i vårt liv.

 

«Brødre og søstre, med djevelen går man ikke i dialog! Pass på: Med djevelen går man aldri i dialog, for hvis du begynner en samtale med ham, er det alltid han som vinner. Pass på!»

 
Ikke gå i dialog med djevelen

Og Jesus kom for å løse oss fra alle disse lenkene. Og på djevelens utfordrende rop i dag: «Hva vil du […]? Er du kommet for å ødelegge oss?» (vers 24) svarer han: «Ti stille og far ut av ham!» (vers 25). Jesus har makt til å jage bort djevelen. Jesus befrir fra det ondes makt, og pass godt på her: Han jager bort djevelen, men han går ikke i dialog med ham! Jesus hadde aldri noen samtale med djevelen. Og da han ble fristet i ørkenen, svarte han med ord fra Bibelen, aldri samtale. Brødre og søstre, med djevelen går man ikke i dialog! Pass på: Med djevelen går man aldri i dialog, for hvis du begynner en samtale med ham, er det alltid han som vinner. Pass på!

 
Påkall Herren, som ble sendt «for å sette de undertrykte fri» (Luk 4,18)

Så hva bør vi gjøre når vi føler oss fristet og undertrykt? Forhandle med djevelen? Nei, man forhandler ikke med ham. Vi må påkalle Jesus: påkalle ham nettopp der hvor vi føler det ondes og fryktens lenker stramme som verst. Også i dag ønsker Herren, med kraften i sin Ånd, å gjenta for den onde: «Gå din vei, la dette hjertet være i fred, ikke splitt verden, familiene, våre fellesskap; la dem leve i fred, slik at min Ånds frukter kan blomstre i dem, ikke din», sier Jesus. «For at det skal råde kjærlighet, glede, mildhet hos dem, og for at det i stedet for vold og hatefulle rop skal være frihet og fred, respekt og omsorg for alle.»

 

Ønsker jeg å bli fri? Påkaller jeg Jesus?

La oss da spørre oss: Ønsker jeg virkelig å bli løst fra de lenkene som strammer rundt mitt hjerte? Og vet jeg å si «nei» til djevelens fristelser, før de innynder seg i min sjel? Og til slutt, påkaller jeg Jesus, tillater jeg ham å virke i meg, for å lege meg innvendig?

 

Bønn

Må jomfruen bevare oss fra det onde.

 

Se pavens angelusbønn

 

  

Les mer på Vatican News

 

Les mer på katolsk.no