Kjærlighet til Gud og nesten i sentrum for bønneuken

31B4AFAD-2BC4-405B-8D47-3EACC3B70787.png  

Inspirert av lignelsen om den barmhjertige samaritan inviterer årets Bønneuke for kristen enhet oss til å be om kjærlighet til Gud og vår neste.

 

Tekst: Christopher Wells, Vatican News

 

I mer enn femti år har Den katolske kirke sammen med andre kristne trossamfunn tatt initiativ til Bønneuken for kristen enhet (WCPU). 

Hvert år i januar – fra 18. januar til Festen for Paulus' omvendelse 24. januar – markerer kristne kirker og kirkesamfunn Bønneuken for kristen enhet.

Som følge av den økumeniske bevegelsen fra Det annet Vatikankonsil begynte det nystartede Sekretariatet for fremme av kristen enhet (som senere ble til Dikasteriet med samme navn) i 1966 å samarbeide med Kirkenes verdensråds Faith and Order-kommisjon for å utarbeide materiell til den årlige bønneuken.

Bare noen få år senere, i 1975, fikk lokale økumeniske fellesskap for første gang i oppgave å utarbeide materiell til uken. 

Temaet for årets bønneuke er «Du skal elske Herren din Gud ... og din neste som deg selv», og tar utgangspunkt i lignelsen om den barmhjertige samaritan. Materialet til årets bønneuke er utarbeidet av et økumenisk team fra Burkina Faso, med hjelp fra det lokale Chemin Neuf-fellesskapet.

 

Et forfulgt kristent fellesskap

– Denne uken ber vi for den samme saken, nemlig kristen enhet, men den er inspirert av et lokalsamfunn, sier monsignore Juan Usma Gomez, leder for den vestlige seksjonen av Dikasteriet for fremme av kristen enhet.

Burkina Fasos kristne samfunn ligger i Vest-Afrika i Sahel-regionen og utgjør rundt 20 prosent av befolkningen. Flertallet i landet, rundt 64 prosent, er muslimer, mens rundt 9 prosent av befolkningen følger tradisjonelle afrikanske religioner.

– I år er det et afrikansk samfunn, et forfulgt kristent samfunn, et kristent minoritetssamfunn i en svært vanskelig situasjon, sier Mons Usma Gomez, og legger til:

– Burkina Faso går gjennom en svært vanskelig situasjon med forfølgelse, vold og interreligiøse situasjoner som er ganske kompliserte.

Likevel, sier han: – Det viktigste er kanskje at et forfulgt minoritetssamfunn inviterer oss til å be om kjærlighet, om at vi skal elske vår neste, elske alle som står oss nær, slik lignelsen om den barmhjertige samaritan viser oss.

 

I fedrenes fotspor

Monsignore Usma Gomez forklarer at arrangørene med valget av evangeliets beretning om den barmhjertige samaritan «prøver å inspirere oss ved ikke bare å vise hvordan afrikanere lever, hvordan de tar imot hverandre, men også ved å knytte an til kirkefedrenes refleksjoner».

Kirkefedrene, fortsetter han, «ga deg tekstens idé» ved å forklare hvem hver av personene representerer. Samaritaneren representerer for eksempel Kristus, mannen som blir ranet og etterlatt for å dø, representerer «Adam» eller menneskeheten, og vertshuset der offeret blir tatt imot, representerer Kirken, «Kirken som må vise kjærlig omsorg for alle», uansett religion, folk, rase eller samfunn.

 

 

Den barmhjertige samaritanen

25 Da sto en lovkyndig fram og ville sette Jesus på prøve. «Mester», sa han, «hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» 26 «Hva står skrevet i loven?» sa Jesus. «Hvordan leser du?» 27 Han svarte: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv.» 28 Da sa Jesus: «Du svarte rett. Gjør det, så skal du leve.» 29 Men han ville rettferdiggjøre seg selv og spurte Jesus: «Hvem er så min neste?» 30 Jesus tok dette opp og sa:

«En mann var på vei fra Jerusalem ned til Jeriko. Da falt han i hendene på røvere. De rev klærne av ham, skamslo ham og lot ham ligge der halvdød. 31 Nå traff det seg slik at en prest kom samme vei. Han så ham, men gikk utenom og forbi. 32 Det samme gjorde en levitt. Han kom, så mannen og gikk rett forbi. 33 Men en samaritan som var på reise, kom også dit hvor han lå, og da han fikk se ham, fikk han inderlig medfølelse med ham. 34 Han gikk bort til ham, helte olje og vin på sårene hans og forbandt dem. Så løftet han mannen opp på eselet sitt og tok ham med til et herberge og pleiet ham. 35 Neste morgen tok han fram to denarer, ga dem til verten og sa: ‘Sørg godt for ham. Og må du legge ut mer, skal jeg betale deg når jeg kommer tilbake.’

36 Hvem av disse tre synes du nå viste seg som en neste for ham som ble overfalt av røvere?» 37 Han svarte: «Den som viste barmhjertighet mot ham.» Da sa Jesus: «Gå du og gjør som han.»

Evangeliet etter Lukas, 10, 25 – 37