Universallæreren: Den hellige Thomas Aquinas

Thomas Aquinas 2024 (1).jpg

DYP INNSIKT: Thomas Aquinas er kjent for sine store intellektuelle evner, som han brukte i Guds og Kirkens tjeneste. Maleri: Sandro Botticelli (ca. 1445–1510)

 

Den hellige Thomas Aquinas er kjent for sine teologiske og filosofiske verker, og er blitt kalt Kirkens «universallærer». Han var også en ordensbror som hadde mystiske opplevelser og skrev eukaristiske hymner. De ulike sidene av livet utgjorde en uoppløselig helhet i Thomas, som i år feires spesielt i anledning 750-årsjubileet for dødsdagen hans. 

 

Tekst: Øyvind Johannes Vardenær Evenstad

 

ST. THOMAS AQUINAS: Carlo Crivelli (ca. 1430–1495) 

St-thomas-aquinas.jpg

I kirkebønnen på minnedagen 28. januar blir Thomas Aquinas (1225–1274) beskrevet som «et forbilde på hellighet og lærdom». Videre bes det om «forstand til å fatte det han lærte, og hjelp til å følge ham i gjerning». Det er lett å tenke at Thomas’ bidrag til Kirken først og fremst var teoretisk, og det han skrev er utvilsomt en stor skatt og en trygg guide. Pave Frans har gjentatt oppfordringen fra sine forgjengere: «Gå til Thomas!». Det er viktig å huske at han også levde et hellig liv i kjærlighet til Herren, og at dette hang tett sammen med alle hans verker. 

 

St. Thomas’ liv og virke

Thomas ble født i 1225 på Roccasecca, familiens slott, i nærheten av byen Aquino i Italia. Derav tilnavnet Aquinas (av Aquino). Han vokste opp i en adelig familie som ønsket at han skulle gjøre karriere som abbed, og gjerne kardinal. Derfor ble han sendt til benediktinerne ved klosteret Monte Cassino da han var fem år gammel, og ble der til han var tretten. I 1239 måtte han reise derfra og ble sendt til universitetet i Napoli, hvor han studerte i fem år.

På denne tiden ble flere av verkene til den greske filosofen Aristoteles (384–322 f.Kr.) kjent i vesten, og det foregikk mye arbeid med dette i Napoli. Det var også her Thomas møtte dominikanerordenen (prekebrødrene), som ganske nylig var blitt grunnlagt av Den hellige Dominikus. I 1244 trådte han inn i ordenen, til forferdelse for familien sin. Dominikanerne var nemlig en tiggerorden, i likhet med fransiskanerne, og ga ingen mulighet for å bli velstående.

Sjokkerende nok ble Thomas tatt til fange av sine eldre brødre og holdt innesperret i en borg i femten måneder, i et forsøk på å få ham til å avsverge ordensløftene sine. De sendte til og med en prostituert kvinne inn i rommet hans, som Thomas jaget bort med en brennende fakkel. Deretter ba han om kyskhet, og det sies at englene fra den dagen beskyttet ham fra urent begjær. Thomas brukte fangenskapet sitt på å studere Peter Lombards Sentenser, et viktig teologisk verk, og lærte store deler av Bibelen utenat.

 

ST. THOMAS’ FRISTELSE: Diego Velázquez (1599–1660)

Saint_Thomas_Aquinas_Diego_Velázquez.jpg

Etter løslatelsen dro Thomas til universitetet i Paris for å studere videre under Den hellige Albert den store, en tysk dominikaner som blant annet skrev kommentarer til Aristoteles. I Paris ble Thomas kalt «den stumme oksen» av studiekameratene sine, men Albert sa at rautingen hans ville bli hørt over hele verden. Det var en sann profeti. Thomas har fått enorm innflytelse gjennom verker som Summa Contra Gentiles (mot hedningene) og Summa Theologiae (om teologi).

Den 6. desember 1273, på minnedagen for Den hellige Nikolas, hadde Thomas en mystisk opplevelse av Gud under messen. Etter dette sluttet han å skrive, og han sa at alt han hadde skrevet var som «halmstrå» i forhold til det han hadde fått åpenbart. Det betyr ikke at han forkastet noe av det. Ved en annen anledning talte Kristus til ham fra et krusifiks og sa: «Du har skrevet godt om meg, Thomas. Hvilken belønning vil du ha for arbeidet ditt?» Thomas svarte: «Non nisi te, Domine – ingenting annet enn deg, Herre.»

I 1274 var Thomas på vei til Det annet Lyonkonsil, men han ble syk på veien og døde i cistercienserklosteret Fossanuova, 7. mars. I 1323 ble han helligkåret av pave Johannes XXII, og 28. januar 1368 ble levningene hans overført til Saint-Sernin-kirken i Toulouse i Frankrike – hvor man fremdeles kan se hodeskallen hans. Thomas’ innflytelse var tydelig på konsilet i Trient, da Summa Theologiae ble lagt på alteret ved siden av Bibelen som en autoritativ tolkning av Skriftens innhold. I 1567 ble han utnevnt til kirkelærer av Den hellige pave Pius V.

 

Hvordan feirer man?

Den hellige Thomas var først og fremst en stor teolog og filosof, og derfor kan man feire ham ved å lese det han var opptatt av: teologi og filosofi. I forbindelse med 700-årsjubileet for helligkåringen i 2023 skrev pave Frans et brev der han innledet tre år med feiringer. I 2024 er det 750 år siden Thomas døde, og i 2025 er det 800 år siden han ble født. Dette er tiden for å bli bedre kjent med kirkelæreren som ble fremhevet over alle kirkelærere av Det annet vatikankonsil i to dokumenter: Gravissimum Educationis (om kristen utdannelse) og Optatam Totius (om prestenes utdannelse).

 

«På de områder og læreanstalter, som sorterer under Kirken, stiler den med omsorg og fornuft mot, at hvert fag dyrkes etter sine egne prinsipper og sin egen metode og i den nødvendige vitenskapelige frihet, slik at de forskjellige fag stadig når dypere i erkjennelse, og man ved en nøye undersøkelse av vår tids spørsmål og forskningsresultater tydeligere innser, hvorledes troen og vitenskapen enes om å søke den ene sannhet; slik kan den følger kirkelærerne og særlig Thomas Aquinas.»

Det annet vatikankonsil, Gravissimum Educationis (28. oktober 1965), nr. 10

«Dernest skal studentene, med den hellige Thomas som hjelp i deres overveielser, lære å trenge dypere inn i frelsens mysterier for å oppklare dem fullt ut, i det omfang det er mulig, og lære forbindelsen mellom dem nøye å kjenne. De skal lære å innse at disse alltid er nærværende og virksomme i de liturgiske handlinger og i hele Kirkens liv.»

Det annet vatikankonsil, Optatam Totius (28. oktober 1965), nr. 16

 

ST. THOMAS’ TRIUMF: Benozzo Gozzoli (1420–1497)

Benozzo_Gozzoli_004a.jpg

Thomas var spesielt hengiven til vår Herre i det allerhelligste sakrament (eukaristien), og det sies at han ofte la hodet sitt inntil tabernaklet for å lytte til Jesus og få hjelp med vanskelige teoretiske problemstillinger. Dermed lignet han på Johannes, som lente seg mot Herrens bryst under det siste aftensmåltidet (Joh 13,23). Thomas skrev også flere vakre eukaristiske hymner til Corpus Christi, festen for Kristi legeme. Derfor er det passende å motta kommunion og helst delta i sakramentstilbedelse på minnedagen hans.

 

Forslag til bønner

Thomas Aquinas’ bønn før studier

Uutsigelige Skaper! Fra din visdoms skatter har du utvalgt englekorene og i en vidunderlig orden plassert dem over alle himlene! Med den høyeste kunst har du sammenføyet alle universets deler! Verdige deg, du som er lysets og visdommens sanne kilde og høyeste opphav, til å la en stråle av din klarhet skinne ned i min forstands mørke og fordrive det dobbelte mørke av synd og uvitenhet som jeg ble født i! Du som får barnas tunger til å tale godt, belær min tunge og legg din velsignelses nåde på mine lepper. Gi meg skarpsindighet til å forstå det jeg leser, evne til å holde det i minnet, metode og letthet for å lære, innsikt til å skjelne den sanne mening i det jeg leser, og rikelig nåde til å uttrykke meg. Bestem over min inngang! Led min fremgang! Og gjør min utgang fullkommen. Du som er sann Gud og sant menneske, og som lever og råder i all evighet. 

Amen.

 

Pange lingua gloriosi (se hele i Lov Herren, nr. 452)

Pris, mi sjel, det brød som lyser løyndomsfullt
på altarbord, denne gåta at me hyser
Herrens lekam enn på jord, at me skodar offer-
blodet, hjarteflaumen, rik og stor!

Amen.  

 

Adoro te devote (se hele i Lov Herren, nr. 457)

Deg eg tilbed, guddom, som på altarbord
duld i teikni dine bur hjå oss på jord. Upp mot
deg mitt hjarta hug og tankar dreg, alt for meg vert
burte når eg skodar deg.

Amen.

 

Lauda Sion Salvatorem (se hele i Lov Herren, nr. 524)

Sion, pris din saliggjører,
pris din hyrde og din fører,

syng hans lov med sang og spill.

Amen.

 

Aquinas Cuzco.jpg

UNIVERSITETETS BESKYTTER: Dette maleriet viser St. Thomas’ triumf over heresi og ble bestilt av Cristóbal Traslaviñas, rektor ved San Antonio Abad-universitetet i Cuzco. Maleri: Cuzco-skolen (ca. 1690–1695)

 

Fakta om St. Thomas Aquinas

  • Minnedag: 28. januar (opprinnelig: 7. mars)
  • Skytshelgen for blant annet dominikanerne, teologer, filosofer, katolske universiteter og skoler, studenter og vitenskapsfolk generelt.
  • Har flere titler som kirkelærer: Universallærer (Doctor universalis), Felleslærer (Doctor communis) og «Den engleaktige lærer» (Doctor angelicus).

 

Les mer