Kirken trenger katolikkenes personnummer

Den katolske kirke i Norge har hatt en formidabel vekst de seneste år. Vi setter svært stor pris på alle nye katolikker i landet, som beriker våre menigheter. Samtidig er det liten tvil om at den store veksten har overveldet oss og stilt vår kapasitet på stor prøve.

Mange katolikker i Norge står ikke oppført i vårt register. I Norge er slik registrering nødvendig for at Kirken skal motta offentlig tilskudd på linje med alle andre registrerte trossamfunn. Det er også avgjørende for oss å ha oversikt over de troende for å kunne tilby pastorale og liturgiske tjenester.

Det finnes ikke noe samlet overnasjonalt register over medlemmer i Den katolske kirke. Katolikker som flytter til Norge, må derfor aktivt registrere seg dersom de ønsker å være medlem av Den katolske kirke i Norge. Det er viktig å merke seg at man i Norge – i motsetning til en del andre land - ikke betaler mer skatt eller andre avgifter som følge av at man er registrert som medlem i et trossamfunn. Det offentlige fører ikke register over hvem som tilhører de ulike trossamfunn.

Oslo katolske bispedømme har ansvar for å føre et felles medlemsregister for alle tre katolske kirkedistrikter i Norge. For at Den katolske kirke skal få offentlige tilskudd for medlemmene, må katolikker i Norge være registrert med fullt 11-sifret fødselsnummer (fødselsdato + personnummer). 

av Webmaster publisert 10.05.2008, sist endret 27.01.2022 - 01:20