LESETIPS

– De er korte, de begynner med «s», og de skaper krøll.

Pater Rory Mulligan SM om «5 små ord til besvær»: synd, skyld, skam, sinne og sorg.

Les mer
 

Kirken trenger katolikkenes personnummer

For at Den katolske kirke skal få offentlige tilskudd for medlemmene, må katolikker i Norge være registrert med fullt 11-sifret fødselsnummer (fødselsdato + personnummer). Dette gjelder også deg som er midlertidig bosatt utenlands, og deg som er norsk statsborger bosatt utenlands (du utløser statstilskudd selv om du ikke er bostedsregistrert i Norge).

I Norge er regelen at når det offentlige gir støtte til Den norske kirke, gir det samtidig også penger til andre trossamfunn. Det skjer på den måten at det regnes ut hvor meget stat og kommune gir til hvert medlem av Den norske kirke. Den katolske kirke mottar da like meget per person som Den norske kirke. I realiteten er det slik at du har betalt skatt for å drive kirke i Norge, og Den katolske kirke får på denne måten nytte av det du allerede har betalt. Tidligere var det tilstrekkelig at vi bare opplyste hvor mange medlemmer vi har, men fra 2006 ble vi pålagt å også registrere hele fødselsnummeret.

Vær så snill og opplys din menighet om din/familiens fullstendige, 11-sifrede fødselsnummer.

Dette kan skje på flere måter:

  1. Send et brev til din menighet [finn ut hvilken menighet du tilhører]
  2. Gi en lapp til sognepresten, menighetssekretæren...
  3. Ring menighetskontoret [finn telefonnummeret]
  4. Send e-post til din menighet [finn epost-adressen]
  5. Send e-post til biskopens kontor [personnummer(at)katolsk(dot)no]
  6. Fyll ut et skjema på nett (NB! Gjelder kun Oslo katolske bispedømme - OKB, dvs. Oslo og hele Østlandet, Vestlandet, Sørlandet)

Det beste for oss er om katolikker i OKB bruker skjemaet vi har på nettet. Når man trykker på knappen "Send inn opplysninger", er mottaker biskopens kontor. Vi er takknemlige for om du da samtidig oppgir hvor vi lettest treffer deg (fasttelefon, mobil og/eller e-post), da det av og til viser seg å være behov for avklaring omkring opplysningene som er gitt.