Kongsvinger

Menigheten ble opprettet 2. desember 2007, 1. søndag i advent, og hadde 275 registrerte medlemmer ved utgangen av desember 2007. Den omfatter de seks kommunene i Kongsvinger og omegn: Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Grue og Åsnes. 4.580 km². Befolkningsstatistikk. Historikk.

Menighetstilhørighet etter postnummer, kommune og kart.

Foredragsvirksomhet i katolsk regi i Oslo-området.

Menigheten har et eget nettsted, se kongsvinger.katolsk.no, og er på Facebook.

E-post Kongsvinger(at)katolsk(dot)no

Sta. Clara kirke

Kirkevigsel 16. juni 2001
Messetider

Adresse Heggebærvegen 2, KongsvingerKontakttelefon: 93 93 20 93 Bankkonto 1813.11.42702, org. nr. 991 935 185

Postadresse:
Adresse Postboks 1303, 2206 Kongsvinger
Sogneadministrator:
P. Waldemar Bożek (fra 1. september 2020)
Kirkelig assistent (fra 2018):
Kim Caesar B. Bonite
Menighetsråd (konstituert 19. august 2018):
Michal Tyrkiel – leder - mob. 928 67 127,
Fitwi Wolday – nestleder
Tran Thi Ngoc Hanh, Alicja Aneta Barlewicz, Maria Asuncion Campechano, Sammy Huy Thanh Nguyen, Elsa Skoglund
Finansråd (fra august 2018):
Edina Brohier – leder, mob. 454 22 998
Katekesekoordinator:
Kim Caesar B. Bonite, mob. 930 76 851
av Webmaster publisert 17.10.2010, sist endret 09.12.2023 - 17:59