Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Kongsvinger

Menigheten ble opprettet 2. desember 2007, 1. søndag i advent, og omfatter de seks kommunene i Kongsvinger og omegn: Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Grue og Åsnes. 4.580 km². Befolkningsstatistikk. Historikk.

Menighetstilhørighet etter postnummer og etter kommune

Foredragsvirksomhet i katolsk regi i Oslo-området.

E-post Kongsvinger(at)katolsk(dot)no

Sta. Clara kirke

Kirkevigsel 16. juni 2001
Messetider

Adresse Heggebærvegen 2, 2209 Kongsvinger Kontakttelefon: 40 40 82 09 Bankkonto 0539.57.62909, org. nr. 991 935 185

Postadresse:
Adresse Postboks 1303, 2206 Kongsvinger
Sogneadministrator:
P. Wojciech Zaleskiewicz (fra 1. september 2013)
Kirkelig assistent:
Nhan Duc Nguyen Telefon 94252645
Menighetsråd [fra 21. november 2012]:
Leder: Sogneadministratoren
Ordstyrer: Wojciech Bernacki. (46 24 35 20)
Sekretær 1: Monika Joanna Achcinska-Kristiansen (92 88 94 40)
Sekretær 2: Maria Asuncion Campechano (90 94 57 58)
Utpekt medlem: Nhan Duc Nguyen (94 25 26 45)
Pastoralrådsrepresentanter:
Se egen oversikt.