Nordpolmisjonen 150 år

Av Helmut Krane, Tromsø. Se også pavelige dokumenter i forbindelse med opprettelsen av Nordpolmisjonen.

I 2005 er det 150 år siden Roma opprettet "Praefectura Apostolica Poli Arctici" med formålet å drive misjon fortrinnsvis i områder nord for polarsirkelen. "Misjonen i de arktiske områder", vanligvis omtalt som "Nordpolmisjonen", omfattet på det største de arktiske deler av Norge og Sverige, Kolahalvøya, Island, Grønnland, Færøyene, arktisk Amerika fra Baffinbukta til øya Melville, Shetlandsøyene, Orknøyene og grevskapet Caithness i Skottland.

Historisk stoff om misjonen finnes i mange kilder, særlig i "Norvegia Catholica" (Kjelstrup 1942, "Den katolske kirke i Norge" (1943), "Nordpolmisjonen" (p. Alois Brodersen mag.gr.avh.) og Karmelittsøster Nadas hefte fra 1993 ("Den katolske kirke i Nord-Norge 1537-1932"). Den siste gir i en kortfattet versjon historien om prefekt Paul Maria Stefan de Djunkowsky i spissen for en gruppe på 6 som kom til Alta i 1856. Alta ble valgt som base for misjonsvirksomheten, og her ble det umiddelbart opprettet kapell, og en gutteskole ble startet 1857. Samme år ble folk sendt ut på misjonsoppdrag til Island, Skottland, Shetlandsøyene og Færøyene og det ble samlet inn penger i på Kontinentet. I 1859 ble Kirken etablert i Tromsø. Aktivitetene var mange, og man kan i dag ganske enkelt ikke annet enn å bøye hodet for det brennende engasjementet disse få menneskene gikk inn for den bokstavelig talt ufattelige oppgaven.

I 1869 oppløste Roma Nordpolmisjonen i erkjennelse av at Kirken måtte organiseres etter et helt annet mønster i nord. Men da var fotfestet blitt så godt i Nord-Norge at Kirken kunne fortsette å vokse ved at menigheter etter hvert ble opprettet flere steder, og St Elisabeth-søstrene kunne begynne sitt stor virke i Nord-Norge etter å ha kommet til Hammerfest i 1880. (Feirer i år 125 års jubileum!)

Pastoralrådet for Tromsø Stift planlegger i Pinsen 2006 i Alta en jubileumsmarkering av Nordpolmisjonens etablering i 1856. Et slikt jubileum vil naturlig nok særlig være et anliggende for menighetene i Nord-Norge, men har egentlig også nasjonal og nordisk betydning. Den Nordiske Bispekonferansen vil markere dette ved å holde sitt høstmøte 2006 i Alta den 9. september.

Det er ikke bortkastet tid å bruke jubileumsåret til å fornye de historiske kunnskapene om Kirken i Norge. Et viktig formål med jubileumsfeiringen er å gi mulighet for ny inspirasjon i vårt religiøse liv her langt mot nord. Selv om Kirken verdslig sett også her nord har fulgt godt med i den øvrige samfunnsutviklingen, er det åpenbart at Kristus fortsatt trenger disipler med brennende tro og glødende engasjement til uopphørlig å formidle evangeliet til dagens og fremtidens mennesker. Kirkens utfordringer i det rike Europa gjelder også her.

av Webmaster publisert 09.12.2005, sist endret 09.12.2005 - 15:30