Den salige Frans Kim Hui-seong (1765-1816)

Minnedag: 20. september

74. Den salige Frans Kim Hui-seong, kjent som Gyeongseo blant katolikker, koreansk legmann, ble født i 1765 i Yeosaul i Yesan i Chungcheong-do i Sør-Korea (nå: Sinjong-ri i Sinam-myeon i Yesan-gun i Chungnam). Han kom fra en middelklassefamilie. Den salige Andreas Kim Gwang-ok (nr 44) som led martyrdøden i Yesan i 1801, var hans far.

Som gutt gjennomførte Frans Kim tradisjonelle studier, men etter at hans far ble katolikk, ga han dem opp og begynte å lære den katolske doktrine. Han ble en svært hengiven katolikk, ba og var veldedig overfor sine trengende naboer og arbeidet for sjelenes frelse. Da hans far døde som martyr i 1801, ble hans religiøse iver og hans vilje til å følge sin fars eksempel sterkere.

Frans Kim ga bort hele sin formue og dro sammen med familien til Godeunjang, en kristen landsby som lå i fjellet Ilwol i Gyeongsang-do. Han praktiserte abstinens og selvfornektelse. Han prøvde å overvinne sitt store hastverk og sin utålmodighet og å kontrollere sitt temperament. Han ble snart et mønster for alle i tålmodighet og vennlighet.

Da Eulhae-forfølgelsen brøt ut i mars 1815, invaderte politiet Godeunjang, fulgt av en forræder. Akkurat da var Frans Kim på fjellet sammen med sin sønn Mun-ak. Da han hørte at politiet ropte til ham at han skulle komme ned, sa han til sønnen: «Min sønn, jeg må adlyde Herrens kall, men du må bli her og ta vare på familien, spesielt din bestemor». Han kom ned fra fjellet med et fredfylt ansikt og ønsket ikke bare politiet velkommen, men også forræderen, med et tilgivende hjerte. Han sa farvel til sin mor og trøstet henne med vennlige ord. Han ba sin hustru om å ta vare på familien inntil den dagen hun ville slutte seg til ham i himmelen.

Frans Kim fulgte politiet smilende, og han ble brakt til Andong hvor han ble avhørt og torturert for å avsverge sin religion, men han ga aldri etter. Den øverste funksjonæren i Andong overførte ham til Daegu sammen med den salige Andreas Kim Jong-han (nr 79). De ble straffet igjen der. Frans Kim bekjente sin tro på Gud med slik standhaftighet at myndighetene ikke kunne forstå det.

Guvernøren av Daegu, som visste at Frans Kim hadde en sterk tro på Gud og at det ikke var mulig å endre hans mening, bestemte seg for å dømme ham til døden. Han fikk ham til å skrive en siste erklæring og rapporterte den til det kongelige hoff, og han fengslet ham sammen med andre katolikker. Det følgende er et utdrag fra den skriftlige dødsdommen: «Kim Hui-seong gjemte katolske bøker i sitt hus, og lærte utenat onde ting som De ti bud med sine naboer».

Frans Kim måtte bli værende i fengsel sammen med sine medkatolikker ganske lenge i påvente av kongens ordre. Han ble halshogd den 19. desember 1816 (den 1. november etter månekalenderen) og døde som martyr med sine ledsagere i Daegu i Gyeongsang-do. Frans Kim var 51 år gammel. Han døde sammen med seks andre, de salige Barbara Ku Seong-yeol (nr 75), Anna Yi Si-im (nr 76), Peter Ko Seong-dae (nr 77), Josef Ko Seong-un (nr 78), Andreas Kim Jong-han (nr 79) og Jakob Kim Hwa-chun (nr 80).

Han ble gravlagt nær retterstedet. Den 2. mars året etter ble han gravlagt på et mer passende sted av slektninger og troende.

De første 103 koreanske martyrene ble helligkåret den 6. mai 1984 i Seoul av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005). Disse martyrene døde alle i periodene 1838-46 og 1866-67. Etter helligkåringen følte Den katolske kirke i Korea at de martyrene som døde i de andre forfølgelsene, også fortjente å bli anerkjent, så i 2003 begynte saligkåringsprosessen for 124 martyrer som døde in odium fidei i Korea i alle forfølgelsene mellom 1791 og 1888, samt for p. Thomas Choe Yang-eop (1821-1861), den andre koreanske presten etter den hellige Andreas Kim Dae-gon (1821-46), som ikke døde som martyr. Ved åpningen av saligkåringsprosessene i 2003 fikk alle de 125 tittelen «Guds tjener/tjenerinne» (Servus/Serva Dei).

Den 7. februar 2014 undertegnet pave Frans dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som anerkjente de 124s død som martyrier in odium fidei («av hat til troen»), noe som ga dem tittelen «Ærverdige» (Venerabilis). Saligkåringen av de 124 ble foretatt den 16. august 2014 av pave Frans på plassen foran porten Gwanghwamun [Kwanghwamun], som er den viktigste og største porten til palasset Gyeongbokgung i Jongno-gu i Seoul. Vi har ikke funnet noen egen minnedag for disse nye salige, så foreløpig legger vi dem under 20. september, minnedagen for de 103 hellige martyrene fra 1984.

Kilder: newsaints.faithweb.com, koreanmartyrs.or.kr - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 3. august 2014

 

av Per Einar Odden publisert 03.08.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:06