Den salige Josef Ko Seong-un (d. 1816)

Minnedag: 20. september

78. Den salige Josef Ko Seong-un, også kalt Seong-il, koreansk legmann, ble født på et ukjent tidspunkt på 1700-tallet i Byeolam i Deoksan i Chungcheong-do i Sør-Korea (nå: Sangjang-ri i Godeok-myeon i Yesan-gun i Chungnam). Han lærte om den katolske religion fra sine foreldre og praktiserte den med hengivenhet. Av natur var han svært mild og ble elsket av mange mennesker. Han var en hengiven katolikk og kjærlig og pliktoppfyllende mot sine foreldre. Da hans far lå syk i sengen i åtte måneder, ba han glødende sammen med sin eldre bror Peter Ko Seong-dae om at faren skulle få helsen tilbake. De to brødrene leste Bibelen sammen og mediterte over den, og de formanet folk alvorlig til å tro på Gud. Slik ble de et godt eksempel for andre troende.

Hans eldre bror Peter Ko flyttet til Gosan i Jeolla-do, og han ble arrestert der av politiet i Jeonju under Shinyu-forfølgelsen i 1801. På den tiden ble han fristet til å berge sitt eget liv så han forrådte sin religion og ble satt fri. Men da han vendte hjem, angret han straks sin feil, og han praktiserte sin religion igjen med iver sammen med sin bror. Josef Ko flyttet da til den kristne landsbyen Noraesan i Cheongsong (nå: Norae 2-dong i Andeok-myeon i Cheongsong-gun i Gyeongbuk) sammen med broren. Han levde et relativt fredelig liv en stund med de troende i landsbyen.

På påskedag i 1815, mens de feiret høytiden for Kristi oppstandelse, ble alle innbyggerne i landsbyen, inkludert de to brødrene, arrestert av politiet som stormet landsbyen fulgt av en informatør, og de ble tatt med til Gyeongju. Det var rundt 22. februar. Dette var begynnelsen på Eulhae-forfølgelsen. Katolikkene i landsbyen Noraesan trodde at politiet var tyver og kjempet mot dem under kommando av Josef Ko, som var en våken og sterk mann. Da de forsto hvem angriperne var, stoppet de å slåss og overga seg. Josef Ko var den første som ble arrestert.

De ble sendt til Gyeongju, hvor Josef Ko sto fast i sin tro og motsto de harde forhørene og torturen, lik sin eldre bror. Da sendte den øverste funksjonæren i Gyeongju de to brødrene sammen med andre troende som nektet å avsverge sin tro, til Daegu som ble styrt av guvernøren. I Daegu ble de utsatt for avhør og tortur. De ble fengslet for mer enn sytten måneder. Josef Ko bekjente sin tro på Gud ved å gjennomgå alle slags prøvelser.

Han og broren Peter ble dømt til døden. Den 19. desember 1816 (den 1. november etter månekalenderen) ble de halshogd og døde som martyrer i Daegu i Gyeongsang-do sammen med fem andre, de salige Frans Kim Hui-seong (nr 74), Barbara Ku Seong-yeol (nr 75), Anna Yi Si-im (nr 76), Andreas Kim Jong-han (nr 79) og Jakob Kim Hwa-chun (nr 80). Josef Ko var ugift, men vi kjenner ikke hans alder.

Før deres martyrium la guvernøren av Daegu merke til at de to brødrene forble faste i troen til tross for hard avstraffelse, så han rapporterte følgende til det kongelige hoff: «De to brødrene Ko Seong-dae og Ko Seong-un, gjennomsyret av katolisismen, er så tåpelige og uvitende at de aldri forsto sine ugjerninger. Jeg prøvde å hjelpe dem til å forstå deres ugjerninger ved å tro på den katolske religion, men de skiftet aldri mening. Jeg kan ikke tilgi deres synder fordi de hardnakket holder fast ved sin beslutning om å dø for sin tro».

Etter henrettelsen ble Peter Ko og Josef Ko gravlagt nær retterstedet. Men den 2. mars året etter kom slektninger og troende og gravla dem på et mer passende sted.

De første 103 koreanske martyrene ble helligkåret den 6. mai 1984 i Seoul av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005). Disse martyrene døde alle i periodene 1838-46 og 1866-67. Etter helligkåringen følte Den katolske kirke i Korea at de martyrene som døde i de andre forfølgelsene, også fortjente å bli anerkjent, så i 2003 begynte saligkåringsprosessen for 124 martyrer som døde in odium fidei i Korea i alle forfølgelsene mellom 1791 og 1888, samt for p. Thomas Choe Yang-eop (1821-1861), den andre koreanske presten etter den hellige Andreas Kim Dae-gon (1821-46), som ikke døde som martyr. Ved åpningen av saligkåringsprosessene i 2003 fikk alle de 125 tittelen «Guds tjener/tjenerinne» (Servus/Serva Dei).

Den 7. februar 2014 undertegnet pave Frans dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som anerkjente de 124s død som martyrier in odium fidei («av hat til troen»), noe som ga dem tittelen «Ærverdige» (Venerabilis). Saligkåringen av de 124 ble foretatt den 16. august 2014 av pave Frans på plassen foran porten Gwanghwamun [Kwanghwamun], som er den viktigste og største porten til palasset Gyeongbokgung i Jongno-gu i Seoul. Vi har ikke funnet noen egen minnedag for disse nye salige, så foreløpig legger vi dem under 20. september, minnedagen for de 103 hellige martyrene fra 1984.

Kilder: newsaints.faithweb.com, koreanmartyrs.or.kr - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 3. august 2014

 

av Per Einar Odden publisert 03.08.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:07