Den salige Peter Ko Seong-dae (d. 1816)

Minnedag: 20. september

77. Den salige Peter Ko Seong-dae, også kalt Yeobin, koreansk legmann, ble født på et ukjent tidspunkt på 1700-tallet i Byeolam i Deoksan i Chungcheong-do i Sør-Korea (nå: Sangjang-ri i Godeok-myeon i Yesan-gun i Chungnam). Han lærte katekismen fra sine foreldre da han var en liten gutt og ble katolikk. Av natur hadde han et voldelig temperament, og folk unngikk ham. Men da han praktiserte sin religion med iver, endret hans temperament seg gradvis.

Han var en pliktoppfyllende sønn for sine foreldre. Da hans far lå syk til sengs i åtte måneder, ba han glødende sammen med sin salige yngre bror Josef Ko Seong-un for farens tilfriskning. De to brødrene leste Bibelen sammen og mediterte over den, og de formante folk alvorlig til å tro på Gud. På denne måten ble de et godt eksempel for andre troende.

Peter Ko flyttet til Jeokuri i Gosan (nå: Jeoko-ri i Unju-myeon i Wanju-gun i Jeonbuk). Hen ble arrestert av politiet i Jeonju under Shinyu-forfølgelsen i 1801. Først bekjente han modig sin tro. Den harde torturen fristet ham imidlertid til å berge livet. Han forrådte sin religion og ble satt fri. Men da han vendte hjem, angret Peter Ko umiddelbart sin feil. Han sa ofte til seg selv: «Jeg fortjener virkelig halshogging for å kompensere for min enorme synd». Deretter flyttet han til den kristne landsbyen Noraesan i Cheongsong (nå: Norae 2-dong i Andeok-myeon i Cheongsong-gun i Gyeongbuk) sammen med broren Josef. Han levde et relativt fredelig liv med de troende der.

Påskesøndag i 1815, mens de feiret høytiden for Kristi oppstandelse, ble han og broren Josef arrestert sammen med alle de andre katolikkene fra landsbyen av politiet, som stormet landsbyen fulgt av en informatør. De bla brakt til Gyeongju. Det var rundt den 22. februar. Under avhørene og den harde torturen forble Peter Ko fast i sin tro. Da sendte den øverste funksjonæren i Gyeongju de to brødrene til Daegu, som ble styrt av guvernøren, sammen med andre katolikker som nektet å falle fra. Der gjennomgikk de harde avhør og tortur. De ble fengslet for mer enn sytten måneder.

Peter Ko holdt ut alle disse prøvelsene og forble konstant i bekjennelse av troen. Han og broren Josef ble dømt til døden. Den 19. desember 1816 (den 1. november etter månekalenderen) ble de halshogd og døde som martyrer i Daegu i Gyeongsang-do sammen med fem andre, de salige Frans Kim Hui-seong (nr 74), Barbara Ku Seong-yeol (nr 75), Anna Yi Si-im (nr 76), Andreas Kim Jong-han (nr 79) og Jakob Kim Hwa-chun (nr 80). Peter Ko var ugift, men vi kjenner ikke hans alder.

Før deres martyrium la guvernøren av Daegu merke til at de to brødrene forble faste i troen til tross for hard avstraffelse, så han rapporterte følgende til det kongelige hoff: «De to brødrene Ko Seong-dae og Ko Seong-un, gjennomsyret av katolisismen, er så tåpelige og uvitende at de aldri forsto sine ugjerninger. Jeg prøvde å hjelpe dem til å forstå deres ugjerninger ved å tro på den katolske religion, men de skiftet aldri mening. Jeg kan ikke tilgi deres synder fordi de hardnakket holder fast ved sin beslutning om å dø for sin tro».

Etter henrettelsen ble Peter Ko og Josef Ko gravlagt nær retterstedet. Men den 2. mars året etter kom slektninger og troende og gravla dem på et mer passende sted.

De første 103 koreanske martyrene ble helligkåret den 6. mai 1984 i Seoul av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005). Disse martyrene døde alle i periodene 1838-46 og 1866-67. Etter helligkåringen følte Den katolske kirke i Korea at de martyrene som døde i de andre forfølgelsene, også fortjente å bli anerkjent, så i 2003 begynte saligkåringsprosessen for 124 martyrer som døde in odium fidei i Korea i alle forfølgelsene mellom 1791 og 1888, samt for p. Thomas Choe Yang-eop (1821-1861), den andre koreanske presten etter den hellige Andreas Kim Dae-gon (1821-46), som ikke døde som martyr. Ved åpningen av saligkåringsprosessene i 2003 fikk alle de 125 tittelen «Guds tjener/tjenerinne» (Servus/Serva Dei).

Den 7. februar 2014 undertegnet pave Frans dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som anerkjente de 124s død som martyrier in odium fidei («av hat til troen»), noe som ga dem tittelen «Ærverdige» (Venerabilis). Saligkåringen av de 124 ble foretatt den 16. august 2014 av pave Frans på plassen foran porten Gwanghwamun [Kwanghwamun], som er den viktigste og største porten til palasset Gyeongbokgung i Jongno-gu i Seoul. Vi har ikke funnet noen egen minnedag for disse nye salige, så foreløpig legger vi dem under 20. september, minnedagen for de 103 hellige martyrene fra 1984.

Kilder: newsaints.faithweb.com, koreanmartyrs.or.kr - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 3. august 2014

 

av Per Einar Odden publisert 03.08.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:03