Dramatiske økumeniske fremskritt i Midtøsten

Etter åhundrelang atskillelse har Mesopotamias to kirker, den assyriske og den kaldeisk-katolske, kunngjort en rekke initiativer i det øyemed å nå frem til en gjenforening. Et fellesdekret fra et toppmøte i USA i august legger frem detaljene.

De to kirkene skal samarbeide om forberedelsen og trykkingen av liturgiske bøker, utvikle felles kateketisk materiale og andre utdannelses- og pastorale prosjekter, og arbeide frem mot en felles utdannelse av prester, diakoner og kateketer. Dekretet etablerer også en felles enhetskommisjon som består av seks representanter fra hver kirke. Samtidig vil den felles teologiske samtalekommisjon fortsette sitt arbeide.

Den assyriske og den kaldeisk-katolske kirke har samme gudstjenestespråk (syriansk eller arameisk), liturgi og kultur. Den kaldeisk-katolske kirke ble utskilt på 1500-tallet fra den assyriske kirke for Orienten, og inngikk union med Roma.

Den assyriske kirke har ca 400.000 medlemmer, og den kaldeisk-katolske ca. 600.000. Kirkenes tradisjonelle hjemland er Irak og deler av Iran. Den assyriske patriark, Dinkha IV, har siden 1994 residert i USA. Den kaldeiske, Raphael I Bidawid, bor i Bagdad.

av Webmaster publisert 31.08.1997, sist endret 31.08.1997 - 19:29