Religionsmøte

RELIGIONER FOR FRED

Også i år vil representanter for de store verdensreligionene møtes for å be om fred. Møtene vil finne sted i Venezia i dagene 5. til 7. oktober. Tema i år er "Konflikt eller møte. Når religioner og kulturer krysser hverandre."

Det var pave Johannes Paul II som i 1986 tok initiativ til et slikt møte i Assisi, siden har det vært årlige arrangementer, i fjor ble det særlig markert i Roma i anledning 10-årsminnet for det første "Assisi-møtet".

Mer enn noen gang gjelder det å bekjempe ideen om at religioner med uunngåelig nødvendighet må ligge i krig med hverandre, heter det, og den lange listen med deltagere - katolikker, ortodokse, protestanter, jøder, buddhister, hinduer m.fl. - ønsker å vise at en dialog som ikke utsletter forskjellene er fullt mulig.

Møtestedet Venezia er ikke tilfeldig valgt. Venezia har alltid vært et møtested mellom kulturer, det var for eksempel kristenhetens port til Orienten i middelalderen, men stedsvaget har også en aktualitet idet det er her lederen for den italienske separatistbevegelsen, Liga Nord, holder til. Religionsmøtet vil således være en markering av at det å leve i "fredelig sameksistens" er mulig og ønskelig..

Som arrangør står det kristne fellesskapet Sant'Egidio sentralt. Sant'Egidio ble grunnlagt i 1968 og har sitt navn etter det stedet de holder til i Roma. Det består av en gruppe legfolk som ser det som sin oppgave å arbeide for fred på alle nivåer; fra karitativt arbeide blant nødlidende i Roma, til fredsmegling i internasjonale konflikter.

Det er et mål for arrangørene i år å fremme en interreligiøs appell imot dødsstraff og arbeide videre for en verdensomspennende suspensjon av dødstraff i år 2000. På sin måte vil Sant'Egidio dermed sette ut i livet det som den nylig reviderte utgaven av Den katolske kirkes katekisme sier, nemlig at dødsstraff ikke lenger må anvendes.

Sant'Egidio ble særlig kjent for sitt engasjement i Mosambik i 1992, og er i år tildelt Metodistenes Verdensråds fredspris for 1997. Det er første gang denne prisen deles ut til en organisasjon. Tidligere har blant andre presidentene Sadat, Carter og Gorbatsjov fått prisen.

av Webmaster publisert 01.10.1997, sist endret 01.10.1997 - 11:58