Paven i Brasil ved det andre "familiemøtet"

(Vatikanradioen, O. Brandt 3/10-97)

Ved ni-tiden norsk tid torsdag kveld ankom pave Johannes Paul II Brasils hovedstad Rio de Janeiro hvor han i helgen 3-5 oktober skal feire det andre internasjonale og katolske møte for familien. Det første ble feiret på Petrsplassen i 1994.

Dette er den 77 år gamle pavens 80. reise utenfor Italia etter at han ble pave i 1978. Han besøkte Rio første gang for 17 år siden, i 1980, og for andre gang i 1991.

Ved ankomsten sa paven at Brasils regjering står overfor to store utfordringer: den urettferdige fordelingen av materielle goder og gatebarnas skjebne i de store byene. Paven sa at han håpet at Brasils religiøse arv skal hjelpe landets ledere i å løse disse problemene:

"Den skjeve og urettferdige fordelingen av økonomiske ressurser skaper konflikter i byer og på landsbygden. Dette og de forlatte barnas problem i storbyene er en veldig utfordring for styresmaktene."

Brasil er et av de land i verden hvor rikdommen er mest ulikt fordelt. 10 % av befolkningen eier 65 % av rikdommen. De 40 fattigste prosentene eier bare 12 %.

Brasils president Fernando Henrique Cardoso takket paven for å ha valgt Rio de Janeiro til familimøtet. "Vi ser denne beslutning som en erkjennelse av Latin-Amerika, den verdensdel som har den største katolske befolkning i hele verden", sa han.

I sin tale ved ankomsten sa paven også at Brasisl store innfødte og afrobrasilianske befolkning har bidratt til å skape landets sterke familietradisjon.

"De innfødte", sa paven, "har bidratt med ain egen kultur til å gi den brasilisanske kulturen en dyp følelse for familien, respekt for forfedrene og for familielivets hevd."

Han sa også at brasilianere av afrikansk opphav fortjener respekt for sin kultur, som bør fortsette å berike landets kultur.

Deretter forlot paven den internasjonale flyplassen i et helikopter som førte ham til Rio De Janeiro. Der steg han inn i pavebilen, Papamobile eller Popemobile, og reiste gjennom byens sentrum der han ble hilst av tusenvis av mennesker som hadde samlet seg langs gatene for å få et glimt av paven.

Neste offentlige fremtreden var fredag formiddag, da paven avla et privat besøk hos president Cardoso. Like før hadde han gjort et uforberedt besøk i et av Rios mange og voksende slumkvarter. Den pavelige kortesjen stanset i utkanten av slumkvarteret Sumare, der tusentalls mennesker, hvorav mange barn, hadde samlet seg for å se paven kjøre forbi. Paven åpnet vinduet i den Alfa Romeo han da ble kjørt rundt i og hilste på mange av de nærværende.

Senere fredag traff paven 2.500 biskoper fra hele verden i Rios kongress-senter.

Lørdag har paven feiret messen for omkring 5000 personer i Rios domkirke og senre møtt familier på Marcana-stadion, som rommer 100.000 personer.

Det store familiemøtet finner sted ved halvtolv-tiden norsk tid, lørdag kveld på nevnte stadion. Møtet åpnes av kardinal Lopez Trujillo, leder for Det pavelige råd for familien, og avsluttes av paven. Blant de opptredende artistene kan nevnes Miriam Makeba, Rios symfoniorkester og Venezuelas ungdomsorkester. 1200 barn fra Rio skal fremføre en dans som handler om Brasils oppkomst, og familier fra hele verden skal fortelle om sine liv.

Familiemøtet avsluttes med en utendørsmesse søndag formiddag i Flamengoparken i Rio. Det snakkes om at det vil komme opptil 2 millioner mennesker til denne messen.

En av dem som skal ta imot nattverden direkte fra paven er en kvinne som skal være 126 år gammel og således Brasils eldste kvinne. Hun ble født som slave og har derfor ikke eget fødslesbevis fra manntallet, men hun har dåpsattest som bevitner at hun virkelig er født 5. mars 1871. Navnet er Maria Do Carmo Geronimo.

I forbindelse med familiemøtet og pavens besøk har det vært avholdt en pastoral-teologisk kongress hvor norske Janne Haaland Matlary holdt et av hovedforedragene. Utdrag av foredraget "The Rights of Motherhood" er tilgjengelig.

av Webmaster publisert 04.10.1997, sist endret 04.10.1997 - 21:23