Kinesisk "propaganda" avvist

En nyhetstjeneste fra Vatikanets kongregasjon for Troens Utbredelse, "Fides", har tatt avstand fra en kinesisk regjeringsrapport om "religionsfriheten i Kina". Rapporten ble offentliggjort den 16. oktober, og var etter Fides' mening et bestillingsverk i forbindelse med president Jiang Zemins USA-besøk. Fides sier at rapporten er full av forvrengninger, og bestrider at det kun er fire millioner katolikker i Kina. Man spør: "Hva med de øvrige seks til åtte millioner som nekter å la staten eller kommunistpartiet blande seg opp i deres trosliv? Å utelate dem fra en offisiell rapport, eliminerer dem ikke fra kinesisk territorium". Fides påpekte videre at den kinesiske regjerings informasjon som ble distribuert til journalister under kvinnekonferansen i Beijing i 1995, talte om ti til tolv millioner katolikker i Kina. Regjeringens definisjon av troende som dem som tillater sin religiøse praksis underlagt regjeringskontroll, "viser at Staten anser seg å kunne definere hva som er religion, og hva som ikke er det."

Fides anklager Kina for å forfølge de katolikker som ønsker å forbli tro mot Paven. Man viser til arrestasjonen av biskop Su Zhemin av Baoding som ble arrestert nylig (han ble senere løslatt) være, og en rapport fra USAs utenriksdepartement fra juli som meldte om nye tiltak mot uregistrerte katolske og protestantiske prester og nonner, og stengning av hundrevis av "huskirker". Fides sa at dersom møtet mello president Clinton og president Jiang Zemin fant sted uten at religiøse rettigheter ble nevnt, ville det være lite håp for verden.

Den kinesiske rapporten sa at Beijing ønsket bedre relasjoner med Vatikanet, men krevde at Pavestolen først brøt med Taiwan og sluttet å blande seg inn i Kinas indre anliggender.

av Webmaster publisert 04.11.1997, sist endret 04.11.1997 - 19:21