Paven åpner «Den Hellige Ånds år»

Maranatha, «kom, Herre Jesus», sang Romas stiftskor i begynnelsen av messen i St. Peterskirken første søndag i advent. Med denne messen innledet pave Johannes Paul II det andre av de tre forberedelsesårene foran jubelåret 2000. I hvert enkelt av de tre årene oppfordres Den katolske kirke til å reflektere over en av personene i Treenigheten. Det første året, som akkurat er avsluttet, kretset omkring Kristus, mens det andre året som nå er innledet, har Den Hellige Ånd som tema. Det var i sitt brev Tertio millennio adveniente (TMA) (Foran det tredje årtusen) fra 1994 at Johannes Paul II skisserte en plan for hvordan de siste årene av 1900-tallet skal brukes som en religiøs forberedelse foran det nye årtusenet.

Etter en to timer lang messe i St. Peterskirken hilste paven pilegrimer og turister på den regnvåte Petersplassen fra sitt vindu. Han grep fatt i den økumeniske siden av feiringen av år 2000:

«Må Gud påskynde alle kristnes enhet, slik at vi kan gå over terskelen til år 2000 'om ikke helt enige, så i det minste mye nærmere en overvinnelse av det andre årtusenets splittelser'(TMA 34). Vi retter denne bønn til Herrens Ånd, mens vi er åndelig forent med våre søsken i Konstantinopels kirke, som feirer apostelen Andreas, Peters bror.»

Apostelen Andreas regnes som patriarkatet i Konstantinopels spesielle beskytter.

I sin preken under messen in St. Peterskirken søndag formiddag sa paven at «En av de fremste oppgavene i forberedelsen foran jubelåret er å gjenoppdage Åndens nærvær og virke i Kirken» (TMA 45). Messen i St. Peterskirken var rettet mot pavens eget stift Roma og dets lokale forberedelse foran jubelåret. Paven delte ut trekors i menneskestørrelse til biskoper og prester som arbeider i stiftet, som et symbol på den «misjon» som skal foregå i jubelåret. «Mennesker trenger kjærlighet, forståelse og tilgivelse. Gi spesielt deres støtte til familier som gjennomgår vanskelige situasjoner, både når det gjelder troen og ekteskapet, og dem som lever i fattigdom og lidelse.»

Blant de mange kardinaler, biskoper og prester som feiret messen sammen med paven, var de amerikanske biskopene som i et par uker har vært i Vatikanet og holdt en synode om Kirkens fremtid i Amerika.

Kilde: Vatikanradioen (OB)

av Webmaster publisert 03.12.1997, sist endret 03.12.1997 - 09:41